Οδόφραγμα ΔερύνειαςΟδοφράγματα

Η διάνοιξη του οδοφράγματος της Δερύνειας διχάζει τον κόσμο. Είναι προφανές ότι το συγκεκριμένο οδόφραγμα θα εξυπηρετήσει τουριστικά και οικονομικά το ψευδοκράτος, εξ ου και το έθεσε ως προτεραιότητα, ενώ αρνείται τη διάνοιξη των οδοφραγμάτων του Πυροΐου και Κοκκίνων.

Η Συμμαχία Πολιτών από το 2015 κατέθεσε στο Εθνικό Συμβούλιο Πρόταση, η οποία πέρασε ομόφωνα, για συζήτηση και προβληματισμό γύρω από το ζήτημα των οδοφραγμάτων.

Δεκαπέντε χρόνια μετά τη διάνοιξη τους , ήρθε η ώρα το Εθνικό Συμβούλιο και η πολιτική ηγεσία να αξιολογήσουμε και να απαντήσουμε τα πιο κάτω ερωτήματα:

1. Το άνοιγμα των οδοφραγμάτων μας έφερε πιο κοντά στη λύση;

2. Συνέβαλε στην εξεύρεση λύσης;

3. Μήπως τα οδοφράγματα καλλιεργούν στη συνείδηση των πολιτών και των δυο κοινοτήτων ότι η λύση είναι η καλή γειτνίαση;

Σαφέστατα η επαφή των ανθρώπων από τις δυο κοινότητες και η δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων μπορεί να βοηθήσει στην εφαρμογή της λύσης αλλά κατ΄ ουδένα τρόπο δεν βοηθά στην επίτευξη λύσης γιατί εκεί τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο έχει η Τουρκία.

Καλούμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, σύντομα να συγκαλέσει ειδική συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου με θέμα συζήτησης τα οδοφράγματα.

#ΣυμμαχίαΠολιτών #Οδοφράγματα #Δερύνεια

0 views0 comments