Κατώτατος μισθός για όλα τα επαγγέλματαΠαναγιώτης Σαββίδης

Πρόταση Νόμου για ορισμό τα 1125 ευρώ ως κατώτατο μισθό για όλες τις εργασίες κατέθεσε η Συμμαχία Πολιτών. Σκοπός της Πρότασης Νόμου είναι να τερματιστεί η εκμετάλλευση και η αδικία την οποία βιώνουν κυρίως οι υπάλληλοι του ιδιωτικού τομέα.

Στην Κύπρο, ο κατώτατος μισθός των €924 καλύπτει συγκεκριμένα επαγγέλματα, επιτρέποντας σε εργοδότες να εκμεταλλεύονται το εργατικό προσωπικό τους.

Ως αποτέλεσμα, 27.5% των εργαζομένων στην Κύπρο αμείβεται με λιγότερα από €1,000 τον μήνα.

Δυστυχώς στην Κύπρο οι εργοδότες είναι εθισμένοι στο φτηνό εργατικό προσωπικό.

Επιπρόσθετα πιστεύουμε ότι οι κυπριακές εταιρείες μπορούν να ανταποκριθούν.

Τα τελευταία 3 χρόνια οι καταθέσεις κυπριακών εταιρειών στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα αυξήθηκαν το 2017 στα €8.7 δις από €5.5 δις το 2015 σημειώνοντας μια αύξηση των €3,2 δις. Επιπρόσθετα, οι κυπριακές επιχειρήσεις δήλωσαν ως φορολογητέα εισοδήματα €4.3 δις το 2017 σε σύγκριση με €3 δις το 2015.

Ως Συμμαχία Πολιτών πιστεύουμε ότι πρέπει να βλέπουμε τον εργαζόμενο ως συμμετέχοντα στην ανάπτυξη και όχι ως μέσο για να αυξηθούν τα κέρδη των επιχειρήσεων.

#ΣυμμαχίαΠολιτών #Κατώτατοςμισθός

5 views0 comments