Άνιση μεταχείριση ΑΜΕΑ στην εκπαίδευσηΑΜΕΑ

Δυστυχώς ο ρατσισμός απέναντι στα παιδιά με σωματική ή νοητική αναπηρία συνεχίζεται στην εκπαίδευση, χωρίς ουσιαστικά να λαμβάνονται μέτρα βελτίωσης της ποιότητας ζωής τους. Σε επιστολή τους η πρωτοβουλία γονέων και φίλων παιδιών με αναπηρίες ή/και εκπαιδευτικές ανάγκες, αναφέρει ότι τα παιδιά τους για ακόμη μια χρονιά αντιμετωπίζουν διαχωρισμό και άνιση μεταχείριση.

Η ανυπαρξία δομών τόσο για τα παιδιά σχολικής ηλικίας όσο και για ενήλικα άτομα με αναπηρίες είναι αδιανόητη. Για δεκαετίες παιδιά και γονείς δίνουν καθημερινά μοναχικές σκληρές μάχες για να εξασφαλίσουν ένα αξιοπρεπή και κατάλληλο τρόπο ζωής. Για δεκαετίες μαζεύουν από το Κράτος υποσχέσεις και μελέτες και το αποτέλεσμα είναι να παλεύουν για να επιβιώσουν σε ένα τριτοκοσμικό κράτος.

Για εμάς, μια κοινωνία που διατηρεί περιθωριοποιημένα τα άτομα με αναπηρίες είναι μια κοινωνία με αναπηρία.

Πρόταση της Συμμαχίας Πολιτών είναι όπως το δημόσιο να χρηματοδοτεί το κάθε άτομο με αναπηρία, στο 100% των αξιολογημένων αναγκών του. Στόχος είναι να προσφέρουμε στο δικαιούχο άτομο, τη δυνατότητα να αγοράζει υπηρεσίες από εγκεκριμένους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, ιδιώτες και τοπική αυτοδιοίκηση, οι οποίοι θα διαχειρίζονται, εγκεκριμένα από το δημόσιο, προγράμματα.

#ΣυμμαχίαΠολιτών #ΑΜΕΑ #Άνισημεταχείριση

4 views0 comments