Τερματισμός εμπορικών διαφημίσεων από ΡΙΚΡΙΚ

Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για τερματισμό των εμπορικών διαφημίσεων από το ΡΙΚ και αύξηση της κρατικής χορηγίας πέραν του ότι είναι ασύμβατη με τα νέα δεδομένα όπου τα δημόσια οικονομικά δεν πρέπει να επιβαρύνονται με πάγιες δαπάνες, είναι και προκλητική. Και αυτό γιατί:

  1. Προφανώς γίνεται για εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων.

  2. Το ΡΙΚ θα είναι απόλυτα εξαρτώμενο από τις εκάστοτε κυβερνήσεις και τα κόμματα που θα καλούνται να υπερψηφίζουν κάθε χρόνο τον προϋπολογισμό.

  3. Θα δαπανούνται περισσότερα χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό για να συντηρείται και να λειτουργεί το ΡΙΚ τη στιγμή που θα μπορούσε αυτό το ποσό να δοθεί για άλλο σκοπό.

  4. Έρχεται σε σύγκρουση με τις εξαγγελίες της Κυβέρνησης περί εξορθολογισμού των δημόσιων οικονομικών.

  5. Ο Γενικός Ελεγκτής στις τελευταίες του εκθέσεις επισημαίνει την ανάγκη για βελτίωση του εμπορικού τμήματος του ΡΙΚ και αύξηση των εσόδων. Δεν μπορεί η Κυβέρνηση να επικαλείται κατά το δοκούν τον Γενικό Ελεγκτή και στην προκειμένη περίπτωση να τον αγνοεί.

Θέση της Συμμαχίας Πολιτών είναι ότι οι Ημικρατικοί Οργανισμοί προσφέρουν μεγάλες υπηρεσίες στην κυπριακή οικονομία και κοινωνία. Ως εκ τούτου θέλουμε να παραμείνουν στην ιδιοκτησία του Κράτους αλλά ταυτόχρονα επιβάλλεται ο εκσυγχρονισμός τους μέσα από την εισαγωγή στρατηγικού επενδυτή ο οποίος και θα αναλάβει και τη διαχείριση ώστε να μπορέσουν να πετύχουν σε ένα υγιές ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Παράλληλα πρόταση μας είναι όπως μείνουν τα κόμματα έξω από τα διοικητικά συμβούλια και τερματιστεί αυτή η κομματοκρατία η οποία εξυπηρετεί κομματικά συμφέροντα αλλά σίγουρα όχι τα συμφέροντα των Ημικρατικών Οργανισμών και της κυπριακής οικονομίας.

Η Συμμαχία Πολιτών θα αναμένει να μελετήσει το νομοσχέδιο.

#ΣυμμαχίαΠολιτών #ΡΙΚ #Διαφημίσεις

0 views0 comments