Κρίση στην ΠαιδείαΠαιδεία

Έκλεισε ακόμη μια εβδομάδα χωρίς να δοθεί λύση στην κρίση η οποία δημιουργήθηκε μεταξύ Υπουργείου Παιδείας και συνδικαλιστικών εκπαιδευτικών οργανώσεων.

Τα περιθώρια έχουν στενέψει και δυστυχώς τις συνέπειες αυτής της κρίσης θα τις επωμιστούν οι μαθητές και το δημόσιο σχολείο.

Ως Συμμαχία Πολιτών, θέση μας είναι πως τα ζητήματα που συζητούνται δεν αποτελούν τον πυρήνα των προβλημάτων του δημόσιου σχολείου το οποίο θέλουμε και να προστατεύσουμε και να ενισχύσουμε.

Ο Προέδρος της Δημοκρατίας θα πρέπει άμεσα να συγκαλέσει εθνικό συμβούλιο για την Παιδεία στην παρουσία των συνδικαλιστικών οργανώσεων, των οργανώσεων στον χώρο της Παιδείας, του Υπουργού Παιδείας και των Προέδρων των κομμάτων.

Η σύσκεψη θα έχει σαφή στόχο :

1) Την αναστολή των όποιων εξαγγελιών και από τις δυο πλευρές και έναρξη με ομαλότητα της σχολικής χρονιάς 2018-2019.

2) Συζήτηση επί των προτάσεων για εξορθολογισμό της Παιδείας τόσο των 4 μέτρων της κυβέρνησης όσο και άλλων που θα κατατεθούν από τα κόμματα με σαφές τελικό χρονοδιάγραμμα μέχρι το τέλος του χρόνου και με εφαρμογή από την σχολική χρονιά 2019-2020.

3) Συζήτηση για εφαρμογή ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευτικών το οποίο θα προάγει και θα επιβραβεύει μόνο τους πραγματικά άριστους.

4) Την χάραξη και εφαρμογή μιας Εθνικής Στρατηγικής για την Παιδεία. Θεωρούμε πως η μεγάλη εικόνα θα πρέπει να είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή μιας τέτοιας στρατηγικής και όχι η αποσπασματική συζήτηση επιμέρους προβλημάτων.

Στο πλαίσιο αυτό η Συμμαχία Πολιτών κατέθεσε ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας 4 συγκεκριμένα μέτρα που θα αναβαθμίσουν την ποιότητα του δημοσίου σχολείου.

Θέση μας είναι πως η ολοκλήρωση αυτής της στρατηγικής θα πρέπει να οδηγήσει στην Διοικητική Αυτονόμηση των σχολικών μονάδων.

Ο τρόπος με τον οποίο διεξάγεται αυτή την στιγμή η συζήτηση ευνοεί μόνο όσους θέλουν να συντηρήσουν μια προβληματική εκ του αποτελέσματος κατάσταση και όσους δεν θέλουν πραγματικά να βελτιώσουμε το Δημόσιο Σχολείο.

Η ομόφωνη συμφωνία για το ΓΕΣΥ η οποία πάρθηκε σε επίπεδο Εθνικού Συμβουλίου Αρχηγών αποτελεί απτό παράδειγμα στο πως μπορούν στην πράξη να ξεκινήσουν να εφαρμόζονται πολιτικές που συζητούνται για δεκαετίες.

Ο κάθε ένας ας επιλέξει αν θέλει να αποτελεί μέρος του προβλήματος ή μέρος της λύσης. Μοναδικός γνώμονας στις δικές μας αποφάσεις είναι και θα είναι η βελτίωση της παρεχόμενης δημόσιας Παιδείας για τα παιδιά μας.

#ΣυμμαχίαΠολιτών #Κρίση #Παιδεία

1 view0 comments