3η κατανομή θέσεων στο Πανεπιστήμιο ΚύπρουΠανεπιστήμιο Κύπρου

Ως Συμμαχία Πολιτών, αντιλαμβανόμαστε την αγωνία των υποψηφίων φοιτητών και των γονιών τους για την διαδικασία της 3ης κατανομής θέσεων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Είμαστε ικανοποιημένοι που το Πανεπιστήμιο Κύπρου εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καλεί όσους έχουν εξασφαλίσει θέση και σκοπεύουν να φοιτήσουν σε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης της Ελλάδας, να μην προχωρήσουν στην ηλεκτρονική εγγραφή στα μαθήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου, την Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018, αφού δεν δικαιούνται να φοιτούν ταυτόχρονα σε πρόγραμμα σπουδών άλλου κρατικού ιδρύματος στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.

Επιβάλλεται όπως το Πανεπιστήμιο Κύπρου, έμπρακτα βεβαιωθεί ότι, όσοι διεκδικήσουν τις θέσεις που θα κενωθούν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου με την 3η κατανομή, εν έχουν εξασφαλίσει θέση στα πανεπιστήμια της Ελλάδας.

Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας, όπως διασφαλίσει ότι δεν θα χαθεί καμία θέση για σπουδές είτε στην Κύπρο είτε στην Ελλάδα, από ενέργειες κάποιων να κλειδώσουν δύο θέσεις σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, την στιγμή θα χρησιμοποιήσουν μόνο μία και δυστυχώς μερικές φορές καμία.

Επιπρόσθετα, καλούμε το Υπουργείο Παιδείας, όπως ενεργήσει άμεσα για να εξασφαλίσει όλες τις θέσεις σπουδών που διαθέτει η Ελλάδα για τους Κυπρίους.

Δεν πρέπει να πάει καμία θέση χαμένη, γιατί είναι η Κύπρος που χάνει.

#ΣυμμαχίαΠολιτών #ΠανεπιστήμιοΚύπρου

2 views0 comments