Κρίση στην ΠαιδείαΚρίση στην Παιδεία

Η κρίση στην παιδεία δημιουργήθηκε από τη μονομερή και χωρίς διάλογο εξαγγελία της Κυβέρνησης Αναστασιάδη η οποία εστίασε την πολιτική της, που ονόμασε εξορθολογισμό, σε μια μόνο πτυχή που έχει να κάνει με τους όρους εργασίας των εκπαιδευτικών. Πολιτική που δεν είναι και τόσο εξορθολογιστική μετά τις τελευταίες προτάσεις του Προέδρου.

Από τη σύγκρουση εκπαιδευτικών και κυβέρνησης απουσιάζει η οποία συζήτηση για την ουσία που είναι η ποιοτική αναβάθμιση της παιδείας και ο ποιοτικός εκσυγχρονισμός του εκπαιδευτικού μας συστήματος.

Ως Συμμαχία Πολιτών αυτό μας ανησυχεί και μας απογοητεύει. Εμείς ζητούμε όπως εγκαινιαστεί ένας δομημένος διάλογος να για την ποιοτική αναβάθμιση της παιδείας, ώστε να συμφωνήσουμε στα πιο κάτω:

1. Το όραμα για την παιδεία. Τους στόχους μας.

Τι είδους παιδεία θέλουμε; Με ποιες αρχές, αξίες και δεξιότητες θέλουμε να αποφοιτούν οι νέοι μας;

2. Ιεράρχηση των προβλημάτων:

Όλα τα διαχρονικά προβλήματα να τεθούν σε σειρά αξιολογικής προτεραιότητας με χρονοδιαγράμματα για ολοκλήρωση του διαλόγου και καθορισμό των λύσεων. Θέματα όπως η υλικοτεχνική υποδομή, η αυτονόμηση των σχολικών μονάδων, η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των μαθητών, η ειδική εκπαίδευση, η ασφάλεια και η υγεία, ο οριζόντιος εξορθολογισμός του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας, ο εκσυγχρονισμός του Υπουργείου και του όλου εκπαιδευτικού συστήματος κλπ. πρέπει να μπουν σε τροχιά λύσης.

3. Δεκαετές Σχέδιο Δράσης:

Συγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης για την υλοποίηση του οράματος που θα καθοριστεί και την παράλληλη εφαρμογή των λύσεων που θα συμφωνηθούν για τα διαχρονικά προβλήματα, τον εκσυγχρονισμό και εξορθολογισμό του εκπαιδευτικού συστήματος.

4. Μηχανισμός αξιολόγησης και παρακολούθησης:

Σύσταση μηχανισμού αξιολόγησης των μεταρρυθμίσεων και παρακολούθησης υλοποίησης των αποφάσεων, με την υποβολή τριμηνιαίων εκθέσεων προόδου στην Προεδρία της Δημοκρατίας και στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας.

#ΣυμμαχίαΠολιτών #Παιδεία #Κρίση

1 view0 comments