Απαλλαγή θητείας πλοιοκτητών και τέκνων τουςΕθνική Φρουρά

Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για απαλλαγή πρόσκλησης κατάταξης στην Εθνική Φρουρά των πλοιοκτητών κυπριακής καταγωγής και των τέκνων τους, ως οικονομικό κίνητρο για επαναπατρισμό υπό Κυπριακή σημαία, μας προκαλεί ερωτηματικά για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται η Κυβέρνηση τον ρόλο της Εθνικής Φρουράς.

Θέση μας είναι πως η ΕΦ δεν μπορεί να αποτελεί μέσο για επενδυτικά κίνητρα, πόσο μάλλον όταν η πατρίδα μας τελεί υπό κατοχή και το αίσθημα φιλοπατρίας των νέων οφείλουμε με κάθε τρόπο να το ενισχύσουμε. Η απόφαση αυτή μας βρίσκει αντίθετους τόσο σε φιλοσοφία όσο και στα πρακτικά οφέλη της.

Ως Συμμαχία Πολιτών αξιώνουμε ισονομία και ίση μεταχείριση των πολιτών όσον αφορά την ύψιστη υποχρέωση τους, την υπηρεσία στην πατρίδα και την ασφάλεια του κράτους μας.

Σε κάθε περίπτωση, απαιτούμε όπως η Κυβέρνηση δημοσιοποιεί με λίστα ονομάτων όσων απαλλάσσονται καθώς επίσης και τα δικηγορικά γραφεία που θα εμπλακούν στην εν λόγω διαδικασία.

#ΣυμμαχίαΠολιτών #ΕθνικήΦρουρά #Πλοιοκτήτες

0 views0 comments