Αντιδράσεις ΠΙΣ για ΓΕΣΥΓΕΣΥ

Με λύπη παρακολουθούμε την ηγεσία του ΠΙΣ, μέσα από παρεμβάσεις στα ΜΜΕ, να προσπαθεί να υποσκάψει την τεράστια προσπάθεια που γίνεται για υλοποίηση του ΓΕΣΥ. Αυτή τη στιγμή, όλοι πρέπει να ενεργήσουν υποβοηθητικά και συναινετικά ώστε να τηρηθούν απρόσκοπτα τα χρονοδιαγράμματα. Την ίδια στιγμή με απογοήτευση βλέπουμε ότι επανέρχονται οι γνωστοί πολιτικοί που αντιτίθεντο στο μονοασφαλιστικό σύστημα, προσπαθώντας αυτή τη φορά να δημιουργήσουν νέα προσκόμματα θέλοντας να εξυπηρετήσουν τα ιδιωτικά οικονομικά συμφέροντα εις βάρος των πολιτών.

Το ΓΕΣΥ γίνεται πρώτιστα για να εξυπηρετήσει τους πολίτες και το κοινωνικό σύνολο. Αντιλαμβανόμαστε και κατανοούμε ότι η κάθε επαγγελματική ομάδα θα επιδιώξει να προστατεύσει ή να διεκδικήσει κάτι περισσότερο στις συμφωνίες με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας. Όμως οι όποιες διεκδικήσεις θα πρέπει να είναι λογικές και θα πρέπει να μην ξεφεύγουν από το πλαίσιο εξυπηρέτησης του γενικού συμφέροντος. Και το γενικό κοινωνικό συμφέρον απαιτεί να προχωρήσει τάχιστα η υλοποίηση του ΓΕΣΥ σύμφωνα με τις φάσεις που έχουν συμφωνηθεί.

Ως Συμμαχία Πολιτών επαναλαμβάνουμε ότι το ΓΕΣΥ αποτελεί για μας εθνική και αδήριτη ανάγκη. Για αυτό και κάνουμε έκκληση προς όλους τους γιατρούς όπως συμβληθούν με καλή θέληση με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας. Υπάρχει η δυνατότητα να έχουν λογικά οφέλη όλοι οι επαγγελματίες με την εφαρμογή του ΓΕΣΥ και κυρίως να έχουν την κατάλληλη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη οι ασθενείς μας.

Απευθύνουμε, τέλος, έκκληση προς όλους τους εμπλεκομένους και τα πολιτικά κόμματα να συμπεριφερθούν υπεύθυνα απέναντι στους πολίτες.

#ΣυμμαχίαΠολιτών #ΓΕΣΥ #ΠΙΣ

0 views0 comments