ΣυνεργατισμόςΣυνεργατισμός

Οι πολίτες με θυμό και απογοήτευση παρακολουθούν τα όσα τεκταίνονται στον πρώην, πια, Συνεργατισμό. Μετά το έγκλημα, εξαγγέλθηκαν και πάλι χρονοβόρες έρευνες ενώ τα κόμματα, αυτά που είχαν παρεισφρήσει στον Συνεργατισμό και φέρουν ευθύνες για τη φθορά και διάλυση του, απλά αναλώνονται σε κομματικές τοποθετήσεις.

Ως Συμμαχία Πολιτών ζητούμε όπως γίνει μια εύκολη και γρήγορη έρευνα που θα απαντά στο ερώτημα κατά πόσο η συμφωνία με την Ελληνική Τράπεζα ήταν προς όφελος του κράτους και των πολιτών ή ήταν ζημιογόνα;

Θεωρούμε ότι επειδή η Συνεργατική Τράπεζα είναι Κρατική και η πώληση της συνιστά πώληση Κρατικής περιουσίας, το Κοινοβούλιο έχει κάθε δικαίωμα να ασκήσει σε βάθος Κοινοβουλευτικό έλεγχο. Ως εκ τούτου ζητούμε όπως ανατεθεί σε διμελή ή τριμελή ομάδα εμπειρογνωμόνων και ειδικών να αξιολογήσουν τους οικονομικούς όρους της συμφωνίας πώλησης του Συνεργατισμού στην Ελληνική Τράπεζα. Υπάρχει μια συγκεκριμένη συμφωνία με συγκεκριμένους οικονομικούς όρους. Πρόκειται για μια καθαρά οικονομική μελέτη η οποία εντός δυο-τριών ημερών θα μπορεί να την έχει η Βουλή στα χέρια της.

Τόσο απλά!

#ΣυμμαχίαΠολιτών #Συνεργατισμός

1 view0 comments