ΣυνεργατισμόςΓιώργος Λιλλήκας

Όπως γνωρίζετε είχα με επιστολή μου ζητήσει από τον Πρόεδρο της Βουλής, όπως στα πλαίσια του Κοινοβουλευτικού ελέγχου η Βουλή αναθέσει σε διμελή ή τριμελή ομάδα εμπειρογνωμόνων και ειδικών για να αξιολογήσει τους οικονομικούς όρους της συμφωνίας πώλησης του Συνεργατισμού στην Ελληνική Τράπεζα. Να μελετήσει δηλαδή κατά πόσο οι οικονομικοί όροι είναι δίκαιοι κατά πόσο κερδίζει ή ζημιώνει το δημόσιο και κατά πόσο αυτή η συμφωνία είναι μεροληπτική προς όφελος της εμπορικής τράπεζας.

Η όλη ιδέα αποσκοπούσε στο να έχουμε μια αντικειμενική μελέτη από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες έτσι ώστε να μην χωρεί στα συμπεράσματα αυτής της μελέτης η όποια κριτική για κομματικές σκοπιμότητες ή άλλες αντιπολιτευτικές σκοπιμότητες.

Εκφράζω τη λύπη μου γιατί τελικά δεν υιοθετήθηκε η εισήγηση μου χωρίς και επίσημα να απορριφθεί και η πλειοψηφία κατέληξε στο να εγγράψει το θέμα προς συζήτηση στο κεφάλαιο Δ. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή αυτό που προέχει δεν είναι να εκφράσουμε ξανά την κριτική μας και τις πολιτικές μας τοποθετήσεις αλλά να δώσουμε τεκμηριωμένα στους κύπριους πολίτες να γνωρίζουν αν έχει κερδίσει ή χάσει και τί το δημόσιο από αυτή τη συμφωνία πώλησης του Συνεργατισμού.

Κατά τη δική μου άποψη θα πρέπει πλέον και εμείς ως κοινοβούλιο πέραν από τις πολιτικές ή κομματικές τοποθετήσεις, πέραν από τα πολιτικά μηνύματα, να λειτουργούμε με τρόπο που να πείθουμε τους πολίτες ότι δεν αρκούμαστε στις προσωπικές εκτιμήσεις ή στις κομματικές αναλύσεις αλλά προσφεύγουμε σε εμπειρογνώμονες και τεχνοκράτες οι οποίοι αντικειμενικά μπορούν να δώσουν τεκμηριωμένη άποψη.

Η Πρόταση μου μπορούσε να υλοποιηθεί και να έχει αποτέλεσμα και εντός της ερχόμενης εβδομάδας γιατί τα δεδομένα της συμφωνίας είναι εκεί, δεν μπορούν να αλλάξουν, τα δεδομένα του Συνεργατισμού επίσης είναι εκεί, δεν χρειάζεται να γίνει καμία έρευνα παρά μόνο εκτίμηση των οικονομικών στοιχείων και των όρων της συμφωνίας. Το κόστος θα ήταν πάρα πολύ μικρό και λυπούμαι γιατί θα γίνει συζήτηση χωρίς να υπάρχει αυτή η τεκμηριωμένη ανάλυση της συμφωνίας. Νομίζω ότι στη συζήτηση στην ολομέλεια έτσι όπως θα γίνει όλοι γνωρίζουμε εκ των προτέρων τι περίπου θα λεχθεί από κάθε πολιτική δύναμη.

Αυτό που εγώ ζητώ είναι εξέταση της συμφωνίας. Πωλήθηκε κρατική περιουσία. Υπάρχει μια συγκεκριμένη συμφωνία με συγκεκριμένους οικονομικούς όρους. Αυτή η συμφωνία είναι ετεροβαρής ή δίκαια; Κέρδισε ή έχασε το δημόσιο. Είναι μια καθαρά οικονομική μελέτη η οποία εντός δυο-τριών ημερών θα μπορούσε να την είχε η βουλή στα χέρια της.

#ΣυμμαχίαΠολιτών #Συνεργατισμός

0 views0 comments