Αύξηση ποινών για σεξουαλικά αδικήματαΚωνσταντίνος Φιλαρέτου

Ευχάριστη εξέλιξη αποτελεί το δημοσίευμα της εφημερίδας Φιλελεύθερος για τα νομοσχέδια που ετοιμάζονται ώστε να αυξηθούν κατά πολύ οι ποινές που αφορούν σε αδικήματα σεξουαλικής φύσης.

Η αύξηση των σεξουαλικών αδικημάτων, ιδιαίτερα αυτών που αφορούν σε παιδιά, πρέπει να αναχαιτιστεί και ένας τρόπος είναι οι αποτρεπτικές ποινές. Για αυτό και η Συμμαχία Πολιτών στηρίζει αυτή την προσπάθεια και θα αναμένουμε να δούμε και να μελετήσουμε τα νομοσχέδια.

Ταυτόχρονα, αν θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί όσον αφορά στην προστασία των νεαρών ατόμων πρέπει να εστιάσουμε στην πρόληψη. Προς αυτή την κατεύθυνση προτείνουμε:

  1. Εκπαίδευση των παιδιών στα σχολεία ώστε να μαθαίνουν πως να προασπίζονται τον εαυτό τους από απειλές, αλλά και να ενεργοποιούνται όταν βλέπουν μια παραβίαση στο περιβάλλον τους.

  2. Επέκταση και εκσυγχρονισμός των εκπαιδευτικών προσεγγίσεων της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, για να προστατεύονται καλύτερα από σχετικούς κινδύνους.

  3. Επιμόρφωση των νηπιαγωγών και των εκπαιδευτικών για την αναγνώριση και αντιμετώπιση περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

  4. Παροχή δυνατότητας στα παιδιά να μιλούν με εχεμύθεια σε ειδικούς ψυχικής υγείας ή κοινωνικούς λειτουργούς, ακόμη και χωρίς τη συναίνεση των γονέων τους.

  5. Ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του ευρέως κοινού, για την προστασία των παιδιών αλλά και για το που μπορεί κανένας να απευθύνει μια καταγγελία για σχετικές παραβιάσεις

  6. Ανάπτυξη μέτρων στήριξης για τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού ανηλίκων, μέσω επαρκών τοπικών κοινωνικών υπηρεσιών και ειδικών προγραμμάτων.

#ΣυμμαχίαΠολιτών #Σεξουαλικάαδικήματα

1 view0 comments