Αποκατάσταση μισθών δημοσίου τομέαΚωνσταντίνος Φιλαρέτου

Η Κυβέρνηση εξήγγειλε αποκατάσταση μισθών του δημοσίου τομέα και αυτό είναι προς τη σωστή κατεύθυνση έναντι των εργαζομένων του δημοσίου. Τί έχει πράξει όμως για τον ιδιωτικό τομέα όπου οι αποκοπές μισθών ήταν και παραμένουν μεγάλες, ενώ σε πολλές περιπτώσεις παρατηρείται εκμετάλλευση του ανθρωπίνου δυναμικού;

Η Συμμαχία Πολιτών με θετικές προτάσεις προσπαθεί να νιώσουν όλοι οι πολίτες ότι το κράτος είναι δίπλα τους και νοιάζεται για αυτούς, έμπρακτα.

Πρόταση μας είναι η εισαγωγή το ταχύτερο δυνατόν κατώτατου μισθού για όλα τα επαγγέλματα. Είναι κάτι που θα βοηθήσει ώστε να αντιμετωπιστεί η ανεργία αλλά και να τερματιστεί και η εκμετάλλευση των νέων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα.

Πρόταση μας είναι η Νομοθετική κατοχύρωση επαγγελματικών προσόντων ώστε να περιοριστεί ο αριθμός ανειδίκευτων κοινοτικών εργαζομένων.

Πρόταση μας είναι η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού γιατί όπως έχει σχεδιαστεί και λειτουργεί το σύστημα μας, έχουμε μεγάλες κοινωνικές αδικίες με αποτέλεσμα το κράτος να έρχεται να τις καλύψει ύστερα με συμπληρωματικά επιδόματα.

#ΣυμμαχίαΠολιτών #Αποκατάσταση #Μισθοί #Δημόσιοςτομέας

0 views0 comments