Υγεία-Προβλήματα-ΔιάλογοςΥγεία

Χαιρετίζουμε το γεγονός ότι μετά τη σημερινή συνάντηση του Υπουργού Υγείας και της ΠΑΣΥΚΙ φαίνεται ότι υπάρχει η πρόθεση να πέσουν οι τόνοι και να συνεχιστεί ο διάλογος με σκοπό την επίλυση των διαφορών και των προβλημάτων. Ως Συμμαχία Πολιτών εξ΄ αρχής δηλώνουμε ότι όλα μπορούν να επιλυθούν όταν υπάρχει πνεύμα συναίνεσης και αλληλοσεβασμού.

Ελπίζουμε ότι από τούδε και στο εξής ο διάλογος θα επικεντρωθεί στα συγκεκριμένα προβλήματα με στόχο την εξεύρεση λύσεων και ότι θα επιταχυνθεί η διαδικασία υλοποίησης του ΓΕΣΥ αρχής γενομένης με την αυτονόμηση των κρατικών νοσηλευτηρίων που θα προσδώσει μεγαλύτερη ευελιξία στην Πολιτεία για να ενισχύσει το κρατικά νοσηλευτήρια τόσο σε προσωπικό όσο και σε τεχνολογία. Με αυτόν τον τρόπο θα αναβαθμιστεί και η ποιότητα περίθαλψης ασθενών αλλά και θα διευκολυνθούν οι ιατροί και το παραϊατρικό προσωπικό ώστε να εργάζονται σε καλύτερες συνθήκες εργασίας με καλύτερα αποτελέσματα.

Ως προς το θέμα του συνδικαλισμού, θεωρούμε άγονη τη συζήτηση για την χρησιμότητα του συνδικαλισμού. Ο συνδικαλισμός είναι χρήσιμος και έχει μεγάλη συμβολή στην κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη της χώρας δεδομένου ότι στη δράση του και στις αποφάσεις του δεν περιορίζεται μόνο στην εξυπηρέτηση των μελών του αλλά έχει ως πρώτη προτεραιότητα το γενικότερο καλό. Ασφαλώς τις αποφάσεις, σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα, τις λαμβάνει η Κυβέρνηση και η πολιτική ηγεσία. Των αποφάσεων όμως πρέπει να προηγείται ένας ειλικρινής και παραγωγικός διάλογος που δεν θα εστιάζει στην αλληλοεπίρριψη ευθυνών αλλά θα εστιάζει στην εξεύρεση συναινετικών λύσεων που εξυπηρετούν την κοινωνία.

#ΣυμμαχίαΠολιτών #Υγεία #Διάλογος

0 views0 comments