Προβλήματα ΠαιδείαςΠαιδεία

Προκαλούν πλέον το κοινό αίσθημα όλες αυτές οι αποκαλύψεις για σοβαρά προβλήματα στην Παιδεία ακόμη και για σεξουαλικές παρενοχλήσεις. Προβλήματα που εκκολάπτονταν επιμελώς κρυμμένα κάτω από το χαλί.

Και δυστυχώς δεν πρόκειται να λυθούν ούτε με τις άγονες αντιπαραθέσεις ούτε με τον επαναλαμβανόμενο θυμό του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ωφελιμότερο είναι όπως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συγκαλέσει ειδική συνεδρία, όπως έπραξε και με το θέμα του ΓΕΣΥ, ώστε να τεθούν όλοι προ των ευθυνών τους ώστε να παρθούν συλλογικά αποφάσεις. Η Συμμαχία Πολιτών, όπως πολιτεύτηκε υπεύθυνα με το ΓΕΣΥ, στηρίζοντας την όλη προσπάθεια, είναι και τώρα έτοιμη να στηρίξει ριζοσπαστικές τομές και τολμηρές μεταρρυθμίσεις, ώστε τα δημόσια σχολεία να παρέχουν πλέον στους μαθητές μας ορθή και σύγχρονη εκπαίδευση. Τώρα, επιβάλλεται ιεράρχηση των προβλημάτων και ο καθορισμός προτεραιοτήτων για όλους τους τομείς. Αυτά πρέπει να αφορούν στους τομείς:

  1. Της αναβάθμισης της ποιότητας και του εκσυγχρονισμού του εκπαιδευτικού συστήματος ως προς τον προσανατολισμό και τους στόχους της Παιδείας.

  2. Της ανάπτυξης των αναγκαίων υποδομών τόσο σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό όσο και σε αίθουσες προσβάσιμες για όλους τους μαθητές ικανοποιώντας και την υποχρέωση του κράτους για απρόσκοπτη πρόσβαση των παιδιών με ειδικές ικανότητες.

  3. Της αναθεώρησης και εκσυγχρονισμού της διαδικασίας αξιολόγησης τόσο των εκπαιδευτικών όσο και του εκπαιδευτικού συστήματος και των σχολικών μονάδων.

  4. Της διαμόρφωσης μηχανισμού επικοινωνίας και επίλυσης προβλημάτων μεταξύ των εκπαιδευτικών μονάδων, του Υπουργείου Παιδείας, των εκπαιδευτικών και των γονέων.

Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να καταστεί παραγωγικός ένας διάλογος ο οποίος σε συμφωνημένα χρονοδιαγράμματα μπορεί να καταλήξει σε συγκεκριμένα αποτελέσματα προς όφελος των παιδιών.

#ΣυμμαχίαΠολιτών #Παιδεία

0 views0 comments