2ο Καταστατικό Συνέδριο Συμμαχίας ΠολιτώνΣυμμαχία Πολιτών

Το 2o Καταστατικό συνέδριο της Συμμαχίας Πολιτών ασχολήθηκε με τις καταστατικές αλλαγές, που εγκρίθηκαν από την Ανώτατη Σύγκλητο του Κινήματος. Οι πλείστες αλλαγές εστιάζουν στη διεύρυνση των Σωμάτων και των μελών που τα απαρτίζουν. Ταυτόχρονα η προσπάθεια εστιάζει όπως οι διαδικασίες του Κινήματος γίνουν πιο λειτουργικές και ευέλικτες.

Κυριότερες αλλαγές που προτείνονται:

  1. Αύξηση των κεντρικών συλλογικών οργάνων από εννέα σε δώδεκα με την προσθήκη της Επιτροπής Επικοινωνίας και ΜΜΕ, της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού και Στρατηγικής και της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής.

  2. Αναβάθμιση των Προέδρων των Επαρχιακών Επιτροπών με τη συμμετοχή τους στη Γραμματεία του Κινήματος και συνεπώς αύξηση των μελών της Γραμματείας.

  3. Αύξηση των μελών της Πολιτικής Συγκλήτου με την προσθήκη των μελών των Γραμματειών των Επαρχιακών Επιτροπών, τριών αξιωματούχων από κάθε άλλη συνδεδεμένη οργάνωση συσταθεί από το Κίνημα, όπως η Συμμαχία Γυναικών και η Συμμαχία Νέων, τον Εκπρόσωπο της Πειθαρχικής Επιτροπής και Δεοντολογίας, τον Εκπρόσωπο της Επιτροπής Επικοινωνίας και ΜΜΕ, τον Εκπρόσωπο της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού και Στρατηγικής και τον Εκπρόσωπο της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής.

  4. Μεγάλες αλλαγές στον τρόπο σύστασης των Θεματικών Επιτροπών ώστε να διευκολυνθεί η παραγωγή πολιτικής.

  5. Εισαγωγή της έννοιας του εσωτερικού ελέγχου με αύξηση των αρμοδιοτήτων και των ευθυνών της Πειθαρχικής Επιτροπής και Δεοντολογίας.

#ΣυμμαχίαΠολιτών #ΚαταστατικόΣυνέδριο #Αλλαγές #Τροποποιήσεις

3 views0 comments