Αντιπαραθέσεις για υγεία και παιδείαΥγεία

Ο θάνατος του 10χρόνου μαθητή ανέδειξε με τον πλέον τραγικό τρόπο τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νευραλγικοί τομείς της χώρας.

Δυστυχώς μετά το μοιραίο γεγονός και την δικαιολογημένη ανησυχία που έχει προκληθεί στην κοινωνία, αντί λύσεων, οι πολίτες παρακολουθούν τους διάφορους φορείς και εμπλεκομένους να επιδίδονται σε μια εκστρατεία επίρριψης ευθυνών, αντιπαραθέσεων και επίδειξης ισχύος.

Τίποτα από αυτά δεν δίνει λύσεις. Τουναντίον διογκώνουν τα προβλήματα και την απελπισία των πολιτών.

Η Συμμαχία Πολιτών απευθύνει έκκληση πρώτα και κύρια στην Κυβέρνηση να αναλάβει δράση, να εγκύψει στην υγεία και στην παιδεία και να προβεί σε όλες εκείνες τις ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται.

Η Συμμαχία Πολιτών είναι στο πλευρό όσων αγωνίζονται για την εφαρμογή του ΓΕΣΥ αλλά με ταυτόχρονη επίλυση των άμεσων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα κρατικά μας νοσοκομεία με εμπλουτισμό τους σε προσωπικό και ενίσχυση της υλικοτεχνικής υποδομής, έτσι ώστε οι ασθενείς να έχουν αξιοπρεπή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη μέχρι την πλήρη εφαρμογή του ΓΕΣΥ.

Η Συμμαχία Πολιτών είναι στο πλευρό όσων στηρίζουν βελτίωση των εγκαταστάσεων των σχολικών μονάδων καθώς επίσης τη βελτίωση των συνθηκών που αφορούν την άσκηση των καθηκόντων του εκπαιδευτικού προσωπικού και του προσωπικού υποστήριξης των σχολικών μονάδων.

Δηλώνουμε υπέρ των προσλήψεων εκπαιδευτικών με διαφανείς διαδικασίες βασισμένες σε αξιοκρατικά κριτήρια και στην ορθότερη αξιολόγηση τόσο των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου το οποίο παράγεται, όσο και στην εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής όπως αυτή δομείται και υλοποιείται από την εκτελεστική εξουσία και το Υπουργείο Παιδείας.

Αν θέλουμε να βελτιώσουμε την Κύπρο, πρέπει να δείξουμε εθνική υπευθυνότητα. Να αφήσουμε κατά μέρος τις διαφωνίες και διαφορές μας. Συλλογικά και με την βοήθεια εμπειρογνωμόνων να καθορίσουμε ένα κοινό οικονομικό και κοινωνικό όραμα. Μόνο έτσι θα πετύχουμε. Μόνο έτσι θα εκπληρώσουμε το χρέος μας απέναντι στα παιδιά μας

#ΣυμμαχίαΠολιτών #Υγεία #Παιδεία

0 views0 comments