Στάση εργασίας κυβερνητικών γιατρώνΣτάση εργασίας κυβερνητικών γιατρών

Όλοι γνωρίζουμε τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα δημόσια νοσηλευτήρια και η Συμμαχία Πολιτών εξ αρχής στήριξε τόσο το ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό για τον καθημερινό αγώνα που δίνουν και ταυτόχρονα θεωρεί το ΓΕΣΥ εθνική υπόθεση και αδήριτη ανάγκη.

Σήμερα όμως οδηγείται στην τελευταία του κατοικία ο δεκάχρονος Σταύρος Γιωργαλλής μετά από μια σειρά τραγικών γεγονότων και χειρισμών που δεν δικαιολογούν τη στάση εργασίας που εξήγγειλαν οι κυβερνητικοί ιατροί. Εάν υπάρχει ιατρική αμέλεια τότε πρέπει και εδώ να ισχύσει η αρχή για την προσωπική και αστική ευθύνη για τα εγκληματικά λάθη ή τις παραλείψεις που έγιναν.

Το θλιβερό αυτό γεγονός, βαραίνει και την Κυβέρνηση με πολιτική ευθύνη γιατί παράλληλα με την προσπάθεια εφαρμογής του ΓΕΣΥ όφειλε ταυτόχρονα να επιλύσει τα προβλήματα των κρατικών νοσηλευτηρίων με επέκταση της υποδομής τους και με τον εμπλουτισμό τους σε προσωπικό και τεχνολογία, κάτι που η Συμμαχία Πολιτών είχε προτείνει στη σύσκεψη που έγινε στο Προεδρικό.

Τέλος, απευθύνουμε έκκληση προς τους κυβερνητικούς γιατρούς για αναστολή της αυριανής στάσης εργασίας. Θέση μας είναι όπως όλοι αντιμετωπίσουν το μείζον θέμα της υγείας με συναινετικό πνεύμα, υπευθυνότητα και σοβαρότητα.

#ΣυμμαχίαΠολιτών #Στάσηεργασίας #Κυβερνητικοίιατροί

4 views0 comments