Κενωθείσα βουλευτική έδρα – Θέση Συμμαχίας Πολιτών στη Σύσκεψη ΑρχηγώνΒουλή

Η όλη συζήτηση έτσι όπως έχει εξελιχθεί για την έδρα της Αλληλεγγύης στην Λεμεσό βλέπω ότι εστιάζεται σε δύο επιλογές:

H μια έχει να κάνει με την αναπληρωματική εκλογή και η άλλη αρχή. Έχει να κάνει με την αναγνώριση της λαϊκής εντολής και την απλή αναλογική. Εμείς ως θέση λέμε ότι η έδρα θα πρέπει να παραμείνει στο Κίνημα της Αλληλεγγύης. Αυτή ήταν η απόφαση των πολιτών, του λαού όταν ψήφιζε το 2016. Η λαϊκή εντολή ήταν με την απλή αναλογική να δώσει 3 έδρες στην Αλληλεγγύη. Αυτήν την αρχή και αυτήν την θέση εξ όσων γνωρίζω την υποστηρίζουν και άλλες πολιτικές δυνάμεις.

Εμείς λέμε ότι εάν ισχύσει αυτή η αρχή την οποία εμείς σεβόμαστε και ασπαζόμαστε τότε θα πρέπει να ισχύσει σε όλες τις περιπτώσεις. Η απλή αναλογική καθόρισε τις έδρες που πήρε το κάθε κόμμα. Εάν ο λαός έδωσε 10έδρες σε ένα κόμμα, τότε παραβιάζεται η λαϊκή εντολή εάν αυτό το κόμμα με αποσκίρτηση βουλευτή από άλλο κόμμα κατέχει πλέον 11 έδρες.

Για αυτό είναι ξεκάθαρη η θέση μας.

Πρέπει να τερματιστεί η πολιτική των δύο μέτρων και δύο σταθμών. Θα πρέπει επιτέλους εάν θέλουμε να είμαστε αξιόπιστοί έναντι της κοινωνίας και των πολιτών να πάψουμε να προσαρμόζουμε τις αποφάσεις και τις θέσεις μας με βάση τα μικροκομματικά κριτήρια και συμφέροντα. Να καθοριστούν αρχές και αυτές οι αρχές να γίνονται σεβαστές και να εφαρμόζονται για όλες ανεξάρτητα τις περιπτώσεις.

Αυτή είναι η θέση μας και αυτή είναι και η πρόταση που θα καταθέσουμε αύριο και στην Σύσκεψη των Αρχηγών για τροποποίηση του Συντάγματος.

#ΣυμμαχίαΠολιτών #Βουλευτικήέδρα #Αλληλεγγύη

0 views0 comments