Ημέρα ΕυρώπηςΗμέρα της Ευρώπης

Σαν σήμερα το 1950, τα κράτη της Ευρώπης δημιούργησαν την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα που μετεξελίχτηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίχτηκε στην Ευρωπαϊκή παράδοση. Σε αρχές που πηγάζουν από την Αναγέννηση και το Διαφωτισμό. Η Δημοκρατία, η Δικαιοσύνη, το Κοινωνικό Κράτος, η ισότητα και η Κοινοτική Αλληλεγγύη αποτέλεσαν την κινητήριο δύναμη που ενέπνευσε τους πολίτες.

Δυστυχώς σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ διαφορετική από αυτήν που είχαν οραματιστεί οι πρωτεργάτες της.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έριξε το βάρος της στη διεύρυνση της με νέα μέλη, παραμελώντας την εμβάθυνση και την πολιτική ολοκλήρωση της. Στον οικονομικό τομέα, οι επιπτώσεις της μη πολιτικής ολοκλήρωσης έγιναν πιο αισθητές, με τη δημιουργία του Ευρώ. Δημιουργήθηκε ένα κοινό νόμισμα χωρίς όμως να δημιουργηθεί ένα Κοινό Κράτος, με τους αναγκαίους θεσμούς και μηχανισμούς που θα μπορούσαν να αποτρέψουν ή να αντισταθμίσουν τις ανισότητες που θα δημιουργούσε ανάμεσα στα κράτη της Ευρωζώνης το Κοινό Νόμισμα.

Παράλληλα, η Ευρώπη των τελευταίων χρόνων υιοθέτησε τις πλέον νεοφιλελεύθερες πολιτικές λιτότητας, οδηγώντας πολλές χώρες σε βαθιά οικονομική ύφεση. Το κοινωνικό κράτος έχει δεχθεί σοβαρά πλήγματα με αποτέλεσμα η κοινωνική συνοχή σε πολλές χώρες να έχει διαταραχθεί σε σοβαρό βαθμό.

Εξηνταοχτώ χρόνια μετά η Ευρωπαϊκή Ένωση βιώνει κλυδωνισμούς που επιβάλλουν επαναπροσδιορισμό και επάνοδο στην Ευρωπαϊκή παράδοση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να στρέψει την προσοχή της στην ανάπτυξη, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και προϋποθέσεων κοινωνικής ευημερίας και προόδου. Πρέπει να εκδημοκρατικοποιήσει τους θεσμούς της και να υιοθετήσει τη συμμετοχική δημοκρατία.

Με αφορμή την ημέρα της Ευρώπης, τονίζουμε ξανά, ότι η λύση του Κυπριακού πρέπει να είναι συμβατή με τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αυστηρή εφαρμογή του Ευρωπαϊκού κεκτημένου χωρίς παρεκκλίσεις, μπορεί να προσφέρει ένα πλαίσιο ασφάλειας και κοινοτικής ευημερίας.

#ΣυμμαχίαΠολιτών #Ευρώπη #ΕυρωπαϊκήΈνωση #ΗμέραΕυρώπης

1 view0 comments