Η Συμμαχία Πολιτών αποκτά για πρώτη φορά ιδεολογικό στίγμαΣυμμαχία Πολιτών

Μια εβδομάδα πριν το Πολιτικό και Καταστατικό συνέδριο της Συμμαχίας Πολιτών, συνεδριάζει την Κυριακή 13 Μαΐου 2018 η Ανώτατη Σύγκλητος του Κινήματος. Πρώτο θέμα στην ατζέντα της συνεδρίας είναι η έγκριση του κειμένου της Πολιτικής Διακήρυξης το οποίο συνέγραψαν από κοινού η Γραμματεία και οι επαρχιακές επιτροπές του Κινήματος με στόχο να οδηγηθεί στο Πολιτικό συνέδριο για τελική έγκριση.

Το εν λόγω κείμενο καθορίζει το όραμα της Συμμαχίας Πολιτών αλλά και για πρώτη φορά, μετά από απαίτηση της βάσης του Κινήματος, η Συμμαχία Πολιτών αποκτά ιδεολογικό στίγμα.

Δεύτερο θέμα είναι οι καταστατικές αλλαγές, όπως καταγράφηκαν μετά από εισηγήσεις της Γραμματείας αλλά και των διευρυμένων επαρχιακών συνελεύσεων. Οι πλείστες αλλαγές εστιάζουν στη διεύρυνση των Σωμάτων και των μελών που τα απαρτίζουν. Ταυτόχρονα η προσπάθεια εστιάζει όπως οι διαδικασίες του Κινήματος γίνουν πιο λειτουργικές και ευέλικτες.

Κυριότερες αλλαγές που προτείνονται:

  • Αύξηση των κεντρικών συλλογικών οργάνων από οκτώ σε έντεκα με την προσθήκη της Επιτροπής Επικοινωνίας και ΜΜΕ, της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού και Στρατηγικής και της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής.

  • Αναβάθμιση των Προέδρων των Επαρχιακών Επιτροπών με τη συμμετοχή τους στη Γραμματεία του Κινήματος και συνεπώς αύξηση των μελών της Γραμματείας.

  • Αύξηση των μελών της Πολιτικής Συγκλήτου με την προσθήκη των μελών των Γραμματειών των Επαρχιακών Επιτροπών, τριών αξιωματούχων από κάθε άλλη συνδεδεμένη οργάνωση συσταθεί από το Κίνημα, όπως η Συμμαχία Γυναικών και η Συμμαχία Νέων, τον Εκπρόσωπο της Πειθαρχικής Επιτροπής και Δεοντολογίας, τον Εκπρόσωπο της Επιτροπής Επικοινωνίας και ΜΜΕ, τον Εκπρόσωπο της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού και Στρατηγικής και τον Εκπρόσωπο της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής.

Μεγάλες αλλαγές προτείνονται και στον τρόπο σύστασης των Θεματικών Επιτροπών ώστε να διευκολυνθεί η παραγωγή πολιτικής.

Ταυτόχρονα γίνεται εισαγωγή της έννοιας του εσωτερικού ελέγχου με αύξηση των αρμοδιοτήτων και των ευθυνών της Πειθαρχικής Επιτροπής και Δεοντολογίας.

Να σημειωθεί ότι η συνεδρίαση της Ανώτατης Συγκλήτου θα γίνει στα καινούργια γραφεία της Συμμαχίας Πολιτών στη Λεωφόρο Λεμεσού 67.

#ΣυμμαχίαΠολιτών #Ιδεολογία #Στίγμα #Πολιτικό

2 views0 comments