Πρόταση νόμου ώστε να επωμίζονται τα πρόστιμα της Κ.Δ. από Ε.Ε. όσοι φέρουν ευθύνηΕ.Ε.

Ο Πρόεδρος της Συμμαχίας Πολιτών απέστειλε σήμερα επιστολή προς τη Διευθύντρια Υπηρεσίας των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών με την οποία ζητά όπως ετοιμαστεί το συντομότερο δυνατόν πρόταση νόμου, η οποία θα προβλέπει πως σε περίπτωση που η Κυπριακή Δημοκρατία θα κληθεί να πληρώσει το οποιοδήποτε πρόστιμο ή της επιβληθεί η οποιαδήποτε κύρωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για καθυστέρηση εναρμόνισης της νομοθεσίας μας με το κοινοτικό κεκτημένο τότε το πρόστιμο που θα κληθεί να πληρώσει το κράτος να το επωμίζονται όσοι φέρουν την ευθύνης της καθυστέρησης.

Ο σκοπός της πρότασης νόμου είναι να τερματιστεί η απαράδεκτη σημερινή πρακτική η οποία επιβαρύνει το κράτος και κατ’ επέκταση τους πολίτες με δεκάδες εκατομμύρια λόγο της καθυστέρησης στην εναρμόνιση με τις Ευρωπαϊκές νομοθεσίες. Δίνεται αρκετό περιθώριο μηνών ή και μερικών ετών στο να εναρμονίσουμε τις νομοθεσίες μας και παρατηρείται πολλές φορές να συζητούμε στην Βουλή είτε στο παρά πέντε είτε μετά την επιβολή προστίμων / κυρώσεων.

#ΣυμμαχίαΠολιτών #Πρόστιμα

1 view0 comments