Η Συμμαχία Πολιτών προτείνει επαναξιολόγηση και στήριξη του θεσμού ανάδοχων γονέωνΑνάδοχες οικογένειες

Σύμφωνα με τα στοιχεία των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, 313 παιδιά αναζητούν χώρους προστασίας και παραμονής ή ανάδοχες οικογένειες. Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες για να φέρουν εις πέρας το δύσκολο τους έργο και οι ανάδοχοι γονείς είναι αξιέπαινοι.

Όμως, εξαιτίας των πρόσφατων θλιβερών γεγονότων που είδαν το φως της δημοσιότητας για παιδιά που έζησαν δραματικές στιγμές στα χέρια ακατάλληλων ανάδοχων γονέων αλλά και πολλές άλλες περιπτώσεις που δεν δημοσιοποιούνται, η Συμμαχία Πολιτών προτείνει όπως:

Ο θεσμός των ανάδοχων γονέων να επανεξεταστεί και επαναπροσδιοριστεί. Πρέπει να μπουν αυστηρότερα κριτήρια και να γίνεται αυστηρότερος έλεγχος των ανάδοχων γονέων. Ταυτόχρονα, οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας πρέπει να στελεχωθούν με επιστημονικό προσωπικό κατάλληλα καταρτισμένο ώστε να είναι σε θέση να αξιολογεί, να αντιλαμβάνεται έγκαιρά τυχόν κακές συνθήκες διαβίωσης των παιδιών και να λαμβάνει προστατευτικά μέτρα. Παράλληλα πρέπει να εντατικοποιηθεί η εκπαίδευση και στήριξη των ανάδοχων γονέων ώστε να είναι σε θέση να διαχειρίζονται ορθά τα ιδιαίτερα προβλήματα που σε κάποιες περιπτώσεις αντιμετωπίζουν αυτά τα παιδιά.

#ΣυμμαχίαΠολιτών #Ανάδοχεςοικογένειες

0 views0 comments