15 Χρόνια από τη διάνοιξη των οδοφραγμάτωνΟδοφράγματα

15χρόνια κλείνουν σήμερα από την ημέρα που διάνοιξαν τα οδοφράγματα τα οποία μέχρι το 2003 η Τουρκία τα είχε κλειστά εξαιτίας της εισβολής και κατοχής. Όταν ο Ραούφ Ντεκτάς αποφάσισε να τα ανοίξει η Κυπριακή Κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να καταπατήσει για τους πολίτες της το ανθρώπινο δικαίωμα της ελεύθερης διακίνησης σε ολόκληρη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Όμως δεκαπέντε χρόνια μετά, ήρθε η ώρα το Εθνικό Συμβούλιο και η πολιτική ηγεσία να αξιολογήσουμε και να απαντήσουμε τα πιο κάτω ερωτήματα:

  1. Το άνοιγμα των οδοφραγμάτων μας έφερε πιο κοντά στη λύση;

  2. Συνέβαλε στην εξεύρεση λύσης;

  3. Μήπως τα οδοφράγματα καλλιεργούν στη συνείδηση των πολιτών και των δυο κοινοτήτων ότι η λύση είναι η καλή γειτνίαση;

Σαφέστατα η επαφή των ανθρώπων από τις δυο κοινότητες και η δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων μπορεί να βοηθήσει στην εφαρμογή της λύσης αλλά κατ΄ ουδένα τρόπο δεν βοηθά στην επίτευξη λύσης γιατί εκεί τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο έχει η Τουρκία.

Ταυτόχρονα θα πρέπει να επαναξιολογηθεί και επικαιροποιηθεί ο κανονισμός της πράσινης γραμμής ο οποίος έχει προκαλέσει στρέβλωση στην εμπορία και στην αγορά.

#ΣυμμαχίαΠολιτών #Οδοφράγματα

4 views0 comments