«Κυπριακό: Τουρκική Πολιτική: Διλήμματα και Επιλογές»Γιώργος Λιλλήκας

Σύνοψη ομιλίας Γιώργου Λιλλήκα στο Δημόσιο Διάλογο

«Κυπριακό: Τουρκική Πολιτική: Διλήμματα και Επιλογές»

Παλαιότερα η Τουρκία ενέτασσε τη διχοτόμηση της Κύπρου στα πλαίσια της ασφαλείας

της. Σήμερα δεν ικανοποιείται με τη διχοτόμηση γιατί έχει εντάξει τον έλεγχο επί ολόκληρης της Κύπρου στο σχεδιασμό της να καθιερωθεί ως περιφερειακή υπερδύναμη και ηγεμόνας.

Είναι με αυτά τα δεδομένα που καλούμαστε σήμερα να διαμορφώσουμε τους δικούς μας εθνικούς στόχους και τη στρατηγική υλοποίησης τους. Λέω να διαμορφώσουμε γιατί φοβάμαι ότι ως προς τους στόχους επικρατεί μια σύγχυση με τα μέσα και τα εργαλεία ενώ ως προς την στρατηγική αυτή εξαντλείται σε αυτοσχεδιασμούς.

Η επικρατούσα θέση ως προς το ποιος είναι ο στόχος μας είναι ότι στόχος μας είναι η λύση! Στόχος είναι η λύση με βάση το μοντέλο της ΔΔΟ. Μια παντελώς λανθασμένη αλλά και επικίνδυνη θέση που μας έχει εγκλωβίσει σε μια άγονη κι αδιέξοδη πορεία που μόνο την Τουρκία εξυπηρετεί. Αν στόχος είναι η λύση τότε πολύ εύκολα μπορούμε να τον πετύχουμε. Αρκεί να ικανοποιήσουμε τις τουρκικές απαιτήσεις. Στόχος πρέπει να είναι η απελευθέρωση, η ανατροπή της κατοχής και των δεδομένων που δημιούργησε η εισβολή. Στόχος είναι η αποκατάσταση της εδαφικής ακεραιότητας κι ανεξαρτησίας της χώρας μας. Η λύση μέσα από το διάλογο είναι το εργαλείο, το μέσο για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους.

Αν θεωρηθεί ότι οι πιο πάνω στόχοι είναι ανέφικτοι ας αναθεωρήσουμε τους στόχους μας ιεραρχώντας τους. Ας πούμε ότι στόχος είναι η επιβίωση του κυπριακού ελληνισμού και η διάσωση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Αυτό τον διάλογο δεν τον κάναμε ποτέ. Για δεκαετίες ακολουθούμε μια μονοδιάστατη άγονη κι αναποτελεσματική πολιτική με λάθος στόχευση και λάθος αντίληψη για την Τουρκία και τους στόχους που επιδιώκει να πετύχει μέσα από τη λύση.

Με αυτό τον τρόπο επιτρέψαμε στην Τουρκία όχι απλά να εδραιώνει τα νέα δεδομένα που δημιουργεί αλλά να τα καθιστά συντελεστές της λύσης αναβαθμίζοντας διαρκώς τους στόχους της.

Έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο που ως προτεραιότητα μας ίσως θα πρέπει να τοποθετηθεί η διαφύλαξη και ενίσχυση της Κυπριακής Δημοκρατίας και η διασφάλιση της επιβίωσης του κυπριακού ελληνισμού.

Δεν έχουμε πλέον την πολυτέλεια ούτε να αυτοσχεδιάζουμε, ούτε να τρέφουμε αυταπάτες. Είναι ζητήματα που θα έπρεπε να τα έχουμε αντιμετωπίσει και λύσει προ καιρού, που τώρα επιβάλλεται να υλοποιήσουμε άμεσα:

Πρώτο: να συστήσουμε επιτέλους ένα Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας.

Δεύτερο: να ενισχύσουμε, σε δομημένη βάση, τη συνεργασία και κοινούς στρατηγικούς σχεδιασμούς με την Ελλάδα.

Τρίτο: Να καταστήσουμε την Εθνική Φρουρά μια πραγματικά αποτρεπτική δύναμη.

Τέταρτο: Να αξιοποιήσουμε τη γεωστρατηγική θέση της Κύπρου, τα ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα και τις υποδομές μας για τη σύναψη στρατηγικών συμμαχιών που θα καλύπτουν και το ζήτημα της ασφάλειας μας.

Πέμπτο: να διασυνδέσουμε τη μορφή της λύσης με το ευρύτερο ζήτημα της ασφάλειας και σταθερότητας της περιοχής μας, μετακινώντας το κέντρο βάρους του προβλήματος.

Έκτο: να συγκληθεί Πανεθνική Διάσκεψη για αξιολόγηση της πορείας του Κυπριακού και των Τουρκικών στόχων. Να μελετηθούν οι επιλογές που έχουμε και να καθοριστούν εθνικοί στρατηγικοί στόχοι και στρατηγική υλοποίησης τους.

Αυτά κατά την άποψη μου έπρεπε να έχουν ήδη γίνει.

Η άλλη επιλογή είναι να συνεχίσουμε την πεπατημένη. Με ίδιες αντιλήψεις, ίδια εργαλεία και πειραματισμούς που αναπόφευκτα θα μας οδηγήσουν στο ίδιο γνωστό αποτέλεσμα.

#ΣυμμαχίαΠολιτών #ΔιλήμματακαιΕπιλογές #Τουρκία

1 view0 comments