Συνεργατισμός - Μη εξυπηρετούμενα δάνειαΣυνεργατισμός

Τα όσα τεκταίνονται στον Συνεργατισμό είναι άμεσα συνυφασμένα με το μεγάλο πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων το οποίο η Κυβέρνηση Αναστασιάδη και η Κεντρική Τράπεζα, μέχρι σήμερα, δεν έκαναν κάτι ουσιαστικό για να το αντιμετωπίσουν.

Η αναποτελεσματική τους πολιτική, πέραν των σοβαρών προβλημάτων του Συνεργατισμού αλλά και τους κινδύνους που ελλοχεύουν και για άλλες τράπεζες, οδήγησε σε αύξηση των περιπτώσεων εκποιήσεων πρώτης κατοικίας και επαγγελματικών υποστατικών που βγαίνουν σε πλειστηριασμό.

Επιβάλλεται άμεσα όπως γίνει διαχωρισμός των πραγματικών θυμάτων της κρίσης που ήταν συνεπείς στις δανειακές τους υποχρεώσεις μέχρι την κρίση και των στρατηγικών κακοπληρωτών.

Πρόταση της Συμμαχίας Πολιτών είναι η δημιουργία Ταμείου Χρηματοοικονομικών Διευκολύνσεων το οποίο θα αγοράζει με σημαντική έκπτωση μη εξυπηρετούμενα δάνεια δανειοληπτών και μικροεπιχειρηματιών που ήταν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους πριν την κρίση. Πρόκειται για ένα είδος κουρέματος των δανείων. Κεφάλαια μπορούν να αντληθούν από ιδιώτες επενδυτές στους οποίους θα προσφερθεί επιπλέον κίνητρο φοροαπαλλαγής των κερδών τους από τη συμμετοχή τους στο ταμείο αυτό.

#ΣυμμαχίαΠολιτών #Συνεργατισμός

1 view0 comments