Παγκόσμια Ημέρα για το Σύνδρομο DownΣύνδρομο Down

Το επίπεδο προόδου ενός κράτους δεν κρίνεται από το ΑΕΠ του αλλά από την ικανότητα του να δώσει πραγματικές ευκαιρίες και δικαιώματα στους ανθρώπους που μια αναπηρία τους φέρνει σε μειονεκτική θέση.

Τα άτομα με σύνδρομο Down, σε ισότιμη βάση με τους άλλους ανθρώπους, θα πρέπει να είναι σε θέση να απολαύσουν πλήρη και ίσα δικαιώματα, τόσο ως παιδιά, όσο και ως ενήλικες. Αυτό περιλαμβάνει τη δυνατότητα να συμμετέχουν πλήρως στις εκδηλώσεις και δράσεις της κοινωνίας ή κοινότητας στην οποία ζουν.

Ως Συμμαχία Πολιτών θεωρούμε ότι το δημόσιο πρέπει να χρηματοδοτεί το κάθε άτομο με αναπηρία, στο 100% των αξιολογημένων αναγκών του. Είναι ευθύνη της Πολιτείας να διαθέτει μια πλήρη ανάλυση των αναγκών των ατόμων με αναπηρίες με την συλλογή δεδομένων πάνω στην οποία θα βασίζεται ο σχεδιασμός καθώς και οι υπηρεσίες που θα παρέχονται στο κάθε άτομο ξεχωριστά είτε στην εκπαίδευση, είτε στην ζωή του στην κοινότητα, είτε στην επαγγελματική του αποκατάσταση.

Το δικαιούχο άτομο πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αγοράζει υπηρεσίες από εγκεκριμένους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, ιδιώτες και τοπική αυτοδιοίκηση, οι οποίοι θα διαχειρίζονται, εγκεκριμένα από το δημόσιο, προγράμματα.

Όταν παρέχεται στα άτομα με σωματική αναπηρία και αναπτυξιακές διαταραχές και στις οικογένειες τους, η κατάλληλη στήριξη με θεραπείες, εκπαίδευση και ενημέρωση, είναι σχεδόν σίγουρο ότι το παιδί θα απολαύσει ένα αξιοπρεπές επίπεδο ζωής και θα μπορέσει να κατανοήσει τον κόσμο του.

Ως Συμμαχία Πολιτών δεν ανεχόμαστε να υπάρχουν παιδία ενός κατώτερου θεού. Τα παιδιά είναι το μέλλον μας.

#ΣυμμαχίαΠολιτών #Νοητικήαναπηρία

1 view0 comments