Ιδιωτικοποίηση ΣυνεργατισμούΣυνεργατισμός

Μας εκπλήττει η βιασύνη για ιδιωτικοποίηση του Συνεργατισμού. Η κυβέρνηση μας ενημέρωσε ότι γίνεται μελέτη και αξιολόγηση του Συνεργατισμού και πρέπει να αναμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα και τα ευρήματα της.

Παράλληλα η κυβέρνηση μας κάλεσε για συλλογική διαβούλευση για εξεύρεση λύσης για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα του συνεργατισμού όπως και των άλλων τραπεζικών ιδρυμάτων.

Κι ενώ αυτά τα δυο βρίσκονται σε εξέλιξη η κυβέρνηση προχωρά με ιδιωτικοποίηση. Η κυβέρνηση παρουσιάζεται αναξιόπιστη και γεννά ερωτηματικά κατά πόσο είναι ειλικρινής ως προς την βούληση της για συναινετικές λύσεις.

#ΣυμμαχίαΠολιτών #Συνεργατισμός #Ιδιωτικοποιήσεις

5 views0 comments