Παγκόσμια Ημέρα της ΓυναίκαςΗμέρα της Γυναίκας

Παγκόσμια ημέρα γυναίκας σήμερα και σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία μια στις τρεις γυναίκες στην Κύπρο, βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού.

Δυστυχώς στην Κύπρο ενώ οι γυναίκες διακρίνονται για το ψηλό επίπεδο μόρφωσης τους και τα ακαδημαϊκά προσόντα, η Πολιτεία αδυνατεί να τις αξιοποιήσει και να τους προσφέρει προοπτικές ανέλιξης.

Η Κύπρια γυναίκα με τους πολλαπλούς ρόλους, την μόρφωση, εξυπνάδα και τις ικανότητες της, αποτελεί τον βασικότερο πυλώνα της κοινωνικής συνοχής και ανάπτυξης. Έχει δικαίωμα στη συμμετοχή και ανέλιξη τόσο στον πολιτικό όσο και στον επαγγελματικό και κοινωνικό στίβο.

Η Συμμαχία Πολιτών πιστεύει ότι η ισότητα των δυο φύλων πρέπει να μεταφραστεί σε ισότητα ευκαιριών στη βάση της αξιοκρατίας. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος θα πρέπει το εκπαιδευτικό μας σύστημα πέραν της καλλιέργειας της αρχής της ισότητας των δυο φύλων, να προσφέρει βιωματικά πρότυπα στα παιδιά.

Σημαντικό βήμα θα ήταν η δημιουργία, σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια της χώρας, ενός Ινστιτούτου Ισότιμης Συμμετοχής για την ανάπτυξη ειδικού προγράμματος καλλιέργειας του ενδιαφέροντος στην πολιτική και κοινωνική συμμετοχή και καλλιέργεια δεξιοτήτων για την ανάληψη ηγετικών θέσεων.

Το ζήτημα της ποσόστωσης θα πρέπει να απασχολήσει σοβαρά και σε βάθος την κυπριακή Πολιτεία. Η θετική διάκριση είναι θεμιτή προκειμένου να δημιουργηθεί μια σύγχρονη κοινωνική κουλτούρα. Βέβαια, όλα αυτά προϋποθέτουν ότι το Κράτος θα διαμορφώσει ολοκληρωμένη πολιτική η οποία θα περιλαμβάνει πενταετή σχεδιασμό για τη δημιουργία εγκαταστάσεων και υποδομών οι οποίες θα δώσουν τον αναγκαίο ελεύθερο χρόνο στην εργαζόμενη γυναίκα, για να ασχοληθεί ενεργά στο δημόσιο βίο.

#ΣυμμαχίαΠολιτών #ΠαγκόσμιαΗμέρατηςΓυναίκας

3 views0 comments