Χαιρετίζουμε το αποτέλεσμα της άτυπης συνόδουΕυρωπαϊκή Ένωση

Χαιρετίζουμε το αποτέλεσμα της άτυπης Συνόδου. Αυτό που τώρα επιβάλλεται είναι καλός σχεδιασμός για αξιοποίηση της, με τρόπο που να πετύχουμε τέτοιες αποφάσεις οι οποίες να δίνουν απτά αποτελέσματα και όντως να μετατρέπουν το ζήτημα σε διαφορά μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας.

Είναι καιρός με σωστή στρατηγική να μετατοπίσουμε το κέντρο της προσοχής στην όλη πολιτική της Τουρκίας και στο πως αυτή επηρεάζει τα ευρωπαϊκά συμφέροντα αλλά και την ασφάλεια και σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Πρέπει να γίνει συνείδηση και να καθιερωθεί η αντίληψη ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα κοινό πρόβλημα που ακούει στο όνομα Τουρκία. Η απειλή της Ευρώπης, προέρχεται από την Τουρκία.

#ΣυμμαχίαΠολιτών #ΕυρωπαϊκήΈνωση

1 view0 comments