Ανανέωση Navtex από την ΤουρκίαΕΝΙ

Η ανανέωση της τουρκικής Navtex, αποδεικνύει ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να δείξει εποικοδομητικό πνεύμα διαλόγου. Πρόθεση της είναι να εξαναγκάσει το ερευνητικό πλοίο της ENI να υποχωρήσει.

Για αυτό και η Κυπριακή Κυβέρνηση πέρα από τα διαβήματα που έκανε μέχρι σήμερα, πρέπει να αλλάξει προσέγγιση ως προς την αντιμετώπιση της τουρκικής επιθετικότητας. Η Τουρκία πρέπει να πληρώσει τίμημα για τον υβριδικό πόλεμο που διεξάγει κατά της Κύπρου.

Παράλληλα, οι δηλώσεις των Ακιντζί και Οζερσάι είναι προκλητικές και πλήρως ταυτισμένες με τις απαράδεκτες αιτιάσεις της Τουρκίας. Απόψεις, που σε καμία περίπτωση, δεν εξυπηρετούν τα κυπριακά συμφέροντα και κατά συνέπεια ούτε και τους Τουρκοκύπριους.

Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι οι υδρογονάνθρακες και τα έσοδα που θα προκύψουν από την εκμετάλλευση τους, δεν μπορούν να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένους πολίτες ή ομάδες. Πρόκειται για περιουσία του κράτους και όχι των κοινοτήτων.

Οι Τουρκοκύπριοι πρέπει να αντιληφθούν ότι με τη λύση του Κυπριακού θα επωφεληθούν από τα έσοδα του φυσικού αερίου όπως και όλοι οι νόμιμοι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.Συνεπώς όσο πιο υπεύθυνοι και μετριοπαθείς γίνουν στις απαιτήσεις τους, τόσο πιο σύντομα θα καταλήξουμε σε λύση και τόσο πιο γρήγορα θα απολαμβάνουν και αυτοί τα οφέλη από τα έσοδα του φυσικού αερίου.

#ΣυμμαχίαΠολιτών #Τουρκία #ENI #ΠροκλήσειςΤουρκίας #Φυσικόαέριο #ΑΟΖ

0 views0 comments