Στάση εργασίας ωρομίσθιων στο Μακάρειο ΝοσοκομείοΓΕΣΥ

Η σημερινή στάση εργασίας του ωρομίσθιου προσωπικού του Μακάριου Νοσοκομείου, που τελικά ανεστάλη, καταδεικνύει τα πολλαπλά προβλήματα που αντιμετωπίζει η δημόσια υγεία στην Κύπρο.

Η λύση είναι μια και είναι η ορθή εφαρμογή του Γενικού Σχέδιου Υγείας.

Επείγει ταυτόχρονα να γίνει ένα χρονοδιάγραμμα για την δημιουργία ή την επέκταση της υποδομής των κρατικών νοσηλευτηρίων και του εμπλουτισμού τους σε τεχνολογία έτσι ώστε να μπορούν τα κρατικά μας νοσηλευτήρια με την εφαρμογή του ΓΕΣΥ να εμπλακούν σε έναν υγιή ανταγωνισμό με τον ιδιωτικό τομέα.

Δεν θα πρέπει να αφεθούν να μπουν στο νέο περιβάλλον με την υφιστάμενη υποδομή, με ελλείψεις σε ιατρικό ή νοσηλευτικό προσωπικό αλλά και με λανθασμένη διαχείριση του υπάρχον εργατικού δυναμικού.

Κάτι τέτοιο θα αποβεί μοιραίο για τα κρατικά μας νοσηλευτήρια.

Για αυτό και όσον μας αφορά , όπως μέχρι σήμερα συνεργαστήκαμε με τον κ. Παμπορίδη θα το πράξουμε και τώρα με τον νέο Υπουργό Υγείας σε μια προσπάθεια να βοηθήσουμε, να συμβάλλουμε στο να διαμορφωθεί ένα χρονοδιάγραμμά που θα οδηγήσει στην επίλυση όλων αυτών των προβλημάτων, έτσι ώστε να είναι έτοιμα τα κρατικά νοσηλευτήρια αλλά και ταυτόχρονα και κυρίως να μπορούν οι ασθενείς να εξυπηρετούνται σε σύντομο χρόνο για έχουν την καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών που το δικαιούνται.

#ΣυμμαχίαΠολιτών #ΓΕΣΥ

0 views0 comments