Στηρίζουμε την απεργία ΔΕΔΕΠανεπιστήμιο Κύπρου

Τα αιτήματα των Διδακτορικών Επιστημόνων Διδασκαλίας και Έρευνας, για βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους είναι απόλυτα δικαιολογημένα. Σε μια εποχή όπου δυστυχώς οι νέοι επιστήμονες αναγκάζονται να μεταναστεύουν για να βρουν αξιοπρεπή τρόπο ζωής και ένα καλύτερο μέλλον, το Πανεπιστήμιο Κύπρου οφείλει να στηρίξει τους Διδακτορικούς Επιστήμονες.

Προτεραιότητα της διακυβέρνησης Γιώργου Λιλλήκα είναι η ουσιαστική αξιοποίηση του ανθρώπινου επιστημονικού δυναμικού με επενδύσεις στην Έρευνα και στην Καινοτομία.

Η φιλοσοφία του νέου μοντέλου ανάπτυξης του Γιώργου Λιλλήκα εδράζεται στην οικονομία της γνώσης, στην έρευνα και στην καινοτομία έτσι ώστε να αναπτυχθούν όλοι οι τομείς της κυπριακής οικονομίας πάνω σε μια βάση που να μας επιτρέπει να ανταγωνιζόμαστε στην ποιότητα και όχι στις τιμές. Εκεί είναι το μέλλον της Κυπριακής οικονομίας γιατί διαθέτουμε το πιο βασικό κεφάλαιο που είναι το επιστημονικό μας προσωπικό και αυτό θα πρέπει να αξιοποιήσουμε.

#ΣυμμαχίαΠολιτών #ΔΕΔΕ #ΠανεπιστήμιοΚύπρου #Απεργία

1 view0 comments