Μη εξυπηρετούμενα δάνειαΆννα Θεολόγου

Σημερινά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι το νομοσχέδιο της τιτλοποίησης των δανείων θα τεθεί για συζήτηση το Μάρτιο ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής.

Το νομοσχέδιο, όπως είπαμε πολλάκις, δεν εξυπηρετεί τα Αδειοδοτημένα Πιστωτικά Ιδρύματα, αλλά τους αγοραστές των δανείων αυτών.

Δεν αποτελεί λύση στο πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων αλλά αποτελεί μια ακόμα αναποτελεσματική πολιτική, η οποία δεν στοχεύει στη μείωση του υπερβολικού ιδιωτικού δανεισμού, που είναι και η ουσία του προβλήματος, αλλά παρατείνει και διογκώνει το πρόβλημα. Επίσης θέτει σε κίνδυνο εκ νέου το τραπεζικό σύστημα εάν δεν εφαρμοστεί αυστηρή εποπτεία, όπως έδειξε άλλωστε η οικονομική κρίση που έπληξε την Κύπρο.

Η πρόταση του Γιώργου Λιλλήκα για στοχευμένο κούρεμα στα δάνεια σκοπεύει στη λύση του προβλήματος με μείωση του ιδιωτικού δανεισμού.

#Μηεξυπηρετούμεναδάνεια #ΣυμμαχίαΠολιτών

0 views0 comments