Τριμερής συνάντηση Ελλάδος, Κύπρου, ΙορδανίαςΓιώργος Λιλλήκας

Έχω κατ’ επανάληψίν δημόσια στηρίξει τις όποιες προσπάθειες αναφέρονται για ανάπτυξη διμερών ή τριμερών συνεργασιών με τις χώρες της περιοχής.

Στις συνεργασίες αυτές θα πρέπει να υπάρξει και ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός με άμεσους, μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους εάν θέλουμε οι συνεργασίες αυτές που ενισχύουν την Κυπριακή Δημοκρατία, που μπορούν να αναβαθμίσουν τον ρόλο, να αποκτήσουν τελικά περιεχόμενο και να μην μείνουν μόνο στο πλαίσιο των διακηρύξεων.

Είναι γεγονός ότι η Τουρκία αντιμετωπίζει τις τριμερής συνεργασίες της Κ.Δ. με έναν εχθρικό θα έλεγα βλέμμα, με μία επιθετικότητα γιατί τις αντιλαμβάνεται ως μια προσπάθεια απομόνωσης της από την περιοχή.

Είναι όμως γεγονός ότι η απομόνωση της Τουρκίας οφείλεται στην δική της επιθετική πολιτική έναντι όλων των γειτόνων και για αυτό με κανένα τρόπο δεν θα πρέπει να αφήσουμε να μας επηρεάσει η όποια επιθετικότητα της Τουρκίας αναφορικά με τους ενεργειακούς σχεδιασμούς της Κ.Δ αλλά και τις οικονομικές συνεργασίες με τις γείτονες χώρες.

Θεωρώ ότι στο στάδιο που βρίσκεται ο ενεργειακός σχεδιασμός της Κ.Δ υπάρχουν οι προϋποθέσεις να συγκλίνουμε τα συμφέροντα μας και με χώρες όπως είναι η Ιορδανία που απαιτούν και προϋποθέτουν όμως την συνεργασία μας στον ενεργειακό τομέα πρωτίστως με την Αίγυπτο για να μπορέσουμε εμείς να ικανοποιήσουμε ανάγκες της Ιορδανίας.

Είναι για αυτό που επιμένω στο να καθοριστούν άμεσοι, μεσοπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοί στόχοι στην βάση χρονοδιαγραμμάτων που θα συγκλίνουν και θα δημιουργούν κοινά συμφέροντα για να αποκτήσουν πραγματικά νόημα, περιεχόμενο και αξία οι τριμερής συνεργασίες.

#ΣυμμαχίαΠολιτών #Κύπρος #Ελλάδα #Ιορδανία #Τριμερήςσυνάντηση

0 views0 comments