ΚΙΕ Στάση εργασίαςΚωνσταντίνος Ζένιος

Η σημερινή στάση εργασίας των καθηγητών των Κρατικών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης είναι αποτέλεσμα των χειρισμών της Κυβέρνησης Αναστασιάδη η οποία συντηρεί ένα άνισο εργασιακό καθεστώς για τη μεγάλη ομάδα αυτή των καθηγητών. Η έγκαιρη καταβολή των δεδουλευμένων αποτελεί πρώτιστο εργασιακό δικαίωμα για κάθε εργαζόμενο.

Ο Γιώργος Λιλλήκας συμμερίζεται πλήρως τα δίκαια αιτήματα των εκπαιδευτικών και θα πρέπει να τυγχάνει ισότιμου χειρισμού από το Κράτος. Ανάμεσα στις άμεσες προτεραιότητες της διακυβέρνησης του είναι:

1. Η υπηρεσία των εκπαιδευτικών στα Κ.Ι.Ε να αναγνωρίζεται και να μοριοδοτείται ανάλογα και ισότιμα στο σύστημα διορισμού στην εκπαίδευση

2. Να ισχύσει το εργασιακό καθεστώς που ισχύει και για έκτακτους και αντικαταστάτες εκπαιδευτικούς, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης του καθεστώτος εργοδότησης "αορίστου χρόνου".

3. Να εκπληρώνονται οι μισθολογικές υποχρεώσεις του κράτους με τρόπο ισότιμο, αποτελεσματικό και στην ώρα του, όπως για όλους τους υπόλοιπους εργαζόμενους στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

#ΣυμμαχίαΠολιτών #ΚΙΕ #Στάσηεργασίας

0 views0 comments