Η Συμμαχία Πολιτών εκφράζει τη στήριξη της προς τους καθηγητές ΚΙΕΚωνσταντίνος Φιλαρέτου

Ως Συμμαχία Πολιτών εκφράζουμε τη στήριξη μας προς τους καθηγητές των Κρατικών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης. Τα αιτήματα τους είναι απολύτως δίκαια.

Είναι για αυτό το λόγο που η Συμμαχία Πολιτών κατέθεσε ήδη Πρόταση Νόμου στη Βουλή με την οποία ζητά όπως ληφθούν υπόψη τα χρόνια υπηρεσίας τους και η εμπειρία τους με βάση το νέο σύστημα διορισμού.

Ταυτόχρονα είναι επιτακτική ανάγκη να αναβαθμιστεί το εργασιακό καθεστώς που ισχύει και για έκτακτους και αντικαταστάτες εκπαιδευτικούς, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης του καθεστώτος εργοδότησης "αορίστου χρόνου"

#ΣυμμαχίαΠολιτών #ΚΙΕ

0 views0 comments