Επικαιροποίηση πρότασης για σύσταση Συμβουλίου Εθνικής ΑσφάλειαςΓιώργος Λιλλήκας


Οι εξελίξεις στην Κυπριακή ΑΟΖ, οι προκλήσεις της Τουρκίας και από την άλλη οι διαφαινόμενες πρωτοβουλίες μετά τις Προεδρικές εκλογές στο Κυπριακό, καθιστούν αναγκαίο να προχωρήσουμε άμεσα στην αναβάθμιση του Εθνικού Συμβουλίου ως θεσμό.

Ασφαλώς, δική μου προτεραιότητα είναι να υλοποιήσω την παλιότερη μου πρόταση για την δημιουργία με νομοθεσία, ενός Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, που θα καλύπτει όπως συμβαίνει σε όλα τα σύγχρονα κράτη, όλες τις πτυχές που αφορούν την ασφάλεια του Κράτους καθώς και το Κυπριακό, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και να διαμορφώσουμε μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμή στρατηγική για να έχουμε τα ποθητά αποτελέσματα.

Μέχρι όμως να δημιουργηθεί το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας θα πρέπει να αναβαθμιστεί και καταθέτω σήμερα ολοκληρωμένη πρόταση για αναβάθμιση του τρόπου λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου:

  • με κανονισμούς λειτουργίας,

  • με την δημιουργία ομάδων ,

  • αλλά και με την αξιοποίηση όλων των αρμόδιων Υπουργιών,

έτσι ώστε οι συνεδρίες του Ε.Σ να καταστήσουν αποτελεσματικές και παραγωγικές και οι συνεδρίες του Ε.ΔΣ να γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα για να μπουν να ανταποκρίνονται προληπτικά στην διαμόρφωση εξελίξεων και όχι να λειτουργεί πυροσβεστικά εκ των υστέρων ως ουραγός των εξελίξεων.

Θέλω να ελπίζω και να πιστεύω ότι σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα θα υπάρξει και η αναγκαία πολιτική βούληση από όλες τις πολιτικές δυνάμεις και από όλους τους υποψήφιους προέδρους, έτσι ώστε να δούμε κάποια ζητήματα πέρα και πάνω από τις εκλογικές ή κομματικές σκοπιμότητες, για αν μπορέσουμε να υπηρετήσουμε αποτελεσματικά την Εθνική μας υπόθεση.

Πρόταση Γιώργου Λιλλήκα για θέσπιση Κανόνων Λειτουργίας και Εργασίας του Εθνικού Συμβουλίου

Ανάγκες και προκλήσεις

Το Εθνικό Συμβούλιο πρέπει να δομηθεί με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και προκλήσεις που προκύπτουν από τις συνομιλίες αλλά και από τους διεθνείς οργανισμούς.

Το Κυπριακό απασχολεί με τον ένα ή άλλο τρόπο αρκετούς διεθνείς οργανισμούς. Στον ΟΗΕ, Ε.Ε., Συμβούλιο της Ευρώπης, ΟΑΣΕ κλπ, το Κυπριακό εμφανίζεται στην ημερήσια διάταξη. Στον ΟΗΕ, ειδικότερα, γνωρίζουμε εκ των προτέρων ότι κάθε Ιανουάριο και Ιούλιο εκάστου έτους το Συμβούλιο Ασφαλείας θα εξετάσει την κατάσταση στην Κύπρο και θα υιοθετήσει τα σχετικά Ψηφίσματα για ανανέωση των όρων εντολής της UNFICYP. Γνωρίζουμε επίσης, ότι π.χ κάθε Δεκέμβριο η Ε.Ε. θα ασχοληθεί με τα συμπεράσματα για την Διεύρυνση, το Συμβούλιο της Ευρώπης ασχολείται σε τακτική βάση με θέματα υποθέσεων για τους εγκλωβισμένους και για την κατάσταση στην Κύπρο.

Εισηγούμαι όπως το Εθνικό Συμβούλιο λειτουργεί στη βάση ενός προγράμματος εργασίας, έχοντας υπόψη το τι περιλαμβάνεται ήδη σε προγράμματα εργασίας διεθνών οργανισμών για θέματα που αφορούν την Κύπρο. Με αυτό τον τρόπο η εργασία του σώματος θα είναι πιο στοχευμένη και πιο αποτελεσματική και θα μπορεί να προλαμβάνει και να διαμορφώνει εξελίξεις αντί να ανριδρά εκ των υστέρων πυροσβεστικά. Πρόθεση μου είναι όπως, συμφωνηθούν ξεκάθαροι κανόνες λειτουργίας και εργασίας του Εθνικού Συμβουλίου που θα είναι δεσμευτικοί για τους συμμετέχοντες. Το Εθνικό Συμβούλιο πρέπει επιτέλους να εκσυγχρονιστεί και να αποκτήσει αποτελεσματικούς κανόνες εργασίας που θα το καταστήσουν πιο αποτελεσματικό και με σεβασμό στους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας που αφορούν την προστασία των εθνικά διαβαθμισμένων και απόρρητων πληροφοριών.

Οι κύριοι πυλώνες της πρότασης μας:

Πρώτη προτεραιότητα του Εθνικού Συμβουλίου θα είναι η διαμόρφωση σε συνεργασία

με την Ελλάδα, κοινής Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης, για επανατοποθέτηση του Κυπριακού με στόχο να καμφθεί η Τουρκική αδιαλλαξία για να ανοίξει ο δρόμος για μια δίκαιη λύση

1. Αντικείμενο και θεματολογία:

Το Εθνικό Συμβούλιο θα συνεδριάζει σε τακτική βάση με προετοιμασμένη σχολιασμένη ημερήσια διάταξη και όχι απλώς τυπική ενημέρωση (debriefing) από τον ΠτΔ για επαφές και συναντήσεις. Τα κόμματα θα μπορούν να εισηγούνται θέματα προς εγγραφή. Η σχολιασμένη ημερήσια διάταξη θα περιλαμβάνει σταθερά τρεις κύριους άξονες:

α) Κατάσταση Ασφάλειας στην Κύπρο

β) Διεθνή και Περιφερειακά Θέματα και

γ) Εξελίξεις που αφορούν το Κυπριακό

Σε ότι αφορά το (α) θα γίνεται ενημέρωση για την πολιτικό- στρατιωτική κατάσταση ασφάλειας στην Κύπρο, ανάλυση της τρομοκρατικής απειλής από εκπροσώπους αρμόδιων Υπουργείων και Υπηρεσιών (ΥΠΕΞ, ΥΠΑΜ, ΓΕΕΦ, ΚΥΠ κλπ).

Σε ότι αφορά το (β) θα γίνεται παρουσίαση και ανάλυση επίκαιρων περιφερειακών και διεθνών ζητημάτων και το πώς αυτά ενδεχομένως να επηρεάζουν την Κύπρο.

Σε ότι αφορά το (γ) εξελίξεις που αφορούν το Κυπριακό, το σώμα θα ενημερώνεται για εξελίξεις όχι απλώς για τις διαπραγματεύσεις αλλά και για επίκαιρες εξελίξεις/συζητήσεις εντός διεθνών οργανισμών για περί Κυπριακού ζητήματα (π.χ σε Ε.Ε., ΟΑΣΕ, ΣτΕ κλπ). Θα υπάρχει επίσης η δυνατότητα διοργάνωσης συζήτησης για ειδικά, τομεακά θέματα, π.χ ειδική σύνοδος για θέματα ενέργειας, άμυνας ή εξωτερικής πολιτικής. Δύο φορές τον χρόνο θα διοργανώνεται ειδική άτυπη σύνοδος για συζήτηση και επαναξιολόγηση στρατηγικών θεμάτων και χάραξης πολιτικής.

Για την προετοιμασία της σχολιασμένης ημερήσιας διάταξης και της ουσίας των συζητήσεων θα γίνονται προπαρασκευαστικές συζητήσεις με την εφαρμογή και ενεργοποίηση υφιστάμενων μηχανισμών, όπως οι Ομάδες Εκτίμησης Καταστάσεως (ΟΕΚ) και Ομάδες Χειρισμού Κρίσεων (ΟΧΚ) που προβλέπονται από υφιστάμενους μηχανισμούς που διευκολύνουν την συνεργασία μεταξύ αρμόδιων Υπουργείων Εξωτερικών, Άμυνας, Δικαιοσύνης, ΚΥΠ κλπ. Δεν χρειάζεται η δημιουργία νέων δομών και η επικάλυψη εργασίας μεταξύ Προεδρικού, Υπουργείου Εξωτερικών, Άμυνας κλπ. Πρόθεση μου είναι να δώσω ενεργό ρόλο στα Υπουργεία Εξωτερικών, Άμυνας, Ενέργειας, Οικονομικών για την προετοιμασία της σχολιασμένης ημερήσιας διάταξης, με την υποβολή ενημερωτικών σημειωμάτων και την παροχή των απόψεων τους.

Σκοπεύω να εμπλουτίσω το Συμβούλιο Γεωστρατηγικών Μελετών με πρόσβαση σε εξειδικευμένες δεξαμενές σκέψης, για να μπορεί να συνεισφέρει ποιοτικά στις εργασίες Εθνικού Συμβουλίου.

Υπάρχουν πλέον σοβαρά περιφερειακά και γεωπολιτικά ζητήματα για τα οποία το Εθνικό Συμβούλιο πρέπει να συζητά και να ανταλλάζει απόψεις. Το Εθνικό Συμβούλιο πρέπει να είναι ενήμερο και να εμπλέκεται π.χ για προετοιμασία συζητήσεων εντός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για προετοιμασία συμμετοχής Κυπριακής Δημοκρατίας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ κλπ.

2. Διαδικαστικά ζητήματα:

α) Θα ζητηθεί από όλα τα κόμματα να διαπιστεύσουν, με ειδικό έντυπο που θα δημιουργηθεί, τις αντιπροσωπείες τους. Θα οριστεί Επικεφαλής, Αναπληρωτής και δύο Επιλαχόντες.

β) Τα διαπιστευμένα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου θα κληθούν να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την υφιστάμενη αίτηση/έντυπο της Εθνικής Αρχής Ασφάλειας για εξουσιοδότηση πρόσβασης/διαχείρισης/φύλαξης και προστασίας εθνικών και ευρωπαϊκών διαβαθμισμένων και απόρρητων εγγράφων και πληροφοριών. Έτσι όλα τα μέλη θα πρέπει να είναι υπόλογοι έναντι των νόμων και διαδικασιών της Κυπριακής Δημοκρατίας για την χρήση απόρρητων εγγράφων και πληροφοριών.

γ) Θα δημιουργηθεί ειδικός, ασφαλισμένος, ηλεκτρονικός κόμβος ειδικά για τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου όπου θα μπορούν να έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση σε έγγραφα της ημερήσιας διάταξης του Εθνικού Συμβουλίου. Θα οριστούν συγκεκριμένοι χρήστες με ξεχωριστούς κωδικούς πρόσβασης. Είναι αδιανόητο, η σύγχρονη τεχνολογία να μην χρησιμοποιείται για τις εργασίες του Εθνικού Συμβουλίου.

δ) Παράλληλα θα γίνει εγκατάσταση ασφαλισμένων τηλεφωνικών συσκευών κωδικοποίησης, που είναι διαπιστευμένες από την Ε.Ε. στα προσωπικά γραφεία όλων των πολιτικών αρχηγών έτσι ώστε όταν υπάρχει ανάγκη τηλεφωνικής επικοινωνίας για συζήτηση απόρρητων θεμάτων, αυτή θα γίνεται με τις όσο το δυνατόν πιο ασφαλής συνθήκες για αποφυγή υποκλοπών από ξένες υπηρεσίες.

ε) Εξυπακούεται ότι, από τη στιγμή που θα υπάρχει σχολιασμένη ημερήσια διάταξη θα υπάρχουν και Συμπεράσματα που θα υιοθετούνται από το Εθνικό Συμβούλιο και όχι απλά η τυπική ανακοίνωση. Με τις πιο πάνω, ενδεικτικές μεταρρυθμίσεις, το Εθνικό Συμβούλιο θα καταστεί ένα πιο αποτελεσματικό και παραγωγικό σώμα προς στην υπηρεσία του Κυπριακού λαού και όχι απλώς πεδίο παράλληλων μονολόγων ή άγονων αντιπαραθέσεων.

#ΣυμμαχίαΠολιτών #ΣυμβούλιοΕθνικήςΑσφάλειας #ΠροκλήσειςΤουρκίας

3 views0 comments