Η Συμμαχία Πολιτών συμμερίζεται τα αιτήματα των εκπαιδευτικών ΚΙΕΚωνσταντίνος Φιλαρέτου

Ως Συμμαχία Πολιτών συμμεριζόμαστε πλήρως τα δίκαια αιτήματα των εκπαιδευτικών των ΚΙΕ, όπως καταβληθούν άμεσα τα δεδουλευμένα τους και σταματήσει το καθεστώς της αυτό-εργοδότησης.

Αυτή η κατηγορία των εκπαιδευτικών, οι οποίοι για χρόνια καλύπτουν τις ανάγκες είτε ως αναπληρωτές, είτε ως έκτακτοι είτε ως συμβασιούχοι, δεν θα πρέπει να αδικηθούν.

Προς αυτή την κατεύθυνση η βουλευτής της Συμμαχίας Πολιτών κατέθεσε τροπολογία στη Βουλή με την οποία ζητούσαμε όπως ληφθούν υπόψη τα χρόνια υπηρεσίας τους και η εμπειρία τους με βάση το νέο σύστημα διορισμού.

Περαιτέρω, θα πρέπει να ισχύσει το εργασιακό καθεστώς που ισχύει και για έκτακτους και αντικαταστάτες εκπαιδευτικούς, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης του καθεστώτος εργοδότησης "αορίστου χρόνου".

#ΣυμμαχίαΠολιτών #ΔημοτικήΕκπαίδευση #ΚΙΕ

0 views0 comments