Απλήρωτοι εκπαιδευτικοί ΚΙΕΑνδρέας Θεμιστοκλέους

Είναι απαράδεκτο και θλιβερό να μένουν για μια ακόμα φορά απλήρωτοι οι εκπαιδευτικοί των Κρατικών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης. Η καταβολή των δεδουλευμένων τους πρέπει να γίνει άμεσα χωρίς άλλη χρονοτριβή.

Ο Γιώργος Λιλλήκας συμμερίζεται πλήρως τα δίκαια αιτήματα των εκπαιδευτικών και θα πρέπει να τυγχάνει ισότιμου χειρισμού από το Κράτος. Γι’ αυτό το λόγο προτείνουμε:

  1. Η υπηρεσία των εκπαιδευτικών στα Κ.Ι.Ε να αναγνωρίζεται και να μοριοδοτείται ανάλογα και ισότιμα στο σύστημα διορισμού στην εκπαίδευση

  2. Να ισχύσει το εργασιακό καθεστώς που ισχύει και για έκτακτους και αντικαταστάτες εκπαιδευτικούς, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης του καθεστώτος εργοδότησης "αορίστου χρόνου".

  3. Να εκπληρώνονται οι μισθολογικές υποχρεώσεις του κράτους με τρόπο ισότιμο, αποτελεσματικό και στην ώρα του, όπως για όλους τους υπόλοιπους εργαζόμενους στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

#ΣυμμαχίαΠολιτών #Απλήρωτοιεκπαιδευτικοί #ΚΙΕ

0 views0 comments