Δωδεκάλογος προτάσεων για την υγεία διακυβέρνησης του Γ. ΛιλλήκαΓιώργος Λιλλήκας

ΟΡΑΜΑ

Το όραμα μας είναι να δημιουργήσουμε ένα ανθρωποκεντρικό σύστημα υγείας, που να εξυπηρετεί ποιοτικά, γρήγορα και αποτελεσματικά τους πολίτες, με επιστημονική επάρκεια, χωρίς διακρίσεις και με λογικό οικονομικό κόστος. Θέλουμε να επενδύσουμε στην καλλιέργεια μιας νέας κουλτούρας στην υγεία, τόσο σε θέματα πρόληψης, ιατρικού επαγγελματισμού και ηθικής, όσο και συμπονετικής φροντίδας, με έμφαση στην έρευνα.

ΣΤΟΧΟΙ

  • Πλήρη εφαρμογή του ΓεΣΥ, με μονοασφαλιστικό σύστημα, στη βάση των συμφωνημένων χρονοδιαγραμμάτων.

  • Αυτονόμηση και αναβάθμιση των δημόσιων νοσηλευτηρίων.

  • Βελτίωση της ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και μείωση του κόστους.

  • Μείωση λιστών αναμονής.

  • Ενίσχυση της προληπτικής ιατρικής.

  • Ενθάρρυνση και στήριξη της έρευνας στην υγεία.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1) Καθορισμός μέγιστου χρόνου αναμονής για σοβαρές ασθένειες (θέσπιση του κανόνα των 10 ημερών).

2) Βελτιστοποίηση/Επέκταση των ωρών λειτουργίας των εξωτερικών ιατρείων ειδικοτήτων, χειρουργείων και παροχή κινήτρων για αύξηση της παραγωγικότητας.

3) Καθορισμός στρατηγικών στόχων στην υγεία του πληθυσμού, δια μέσου νέου μοντέλου Οικολογικής Δημόσιας Υγείας. Έμφαση στη μείωση των καρδιαγγειακών συμβάντων και άλλων νοσημάτων που σχετίζονται με την παχυσαρκία.

4) Εισαγωγή ηλεκτρονικής υγείας, ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, ηλεκτρονικού φακέλου υγείας (ΗΦΥ), τηλεϊατρικής.

5) Εισαγωγή κλινικού ελέγχου μέσα από την ίδρυση ανεξάρτητης μονάδας στελεχωμένης από εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας.

6) Ανάπτυξη υπηρεσιών κατ’ οίκου φροντίδας για ασθενείς που χρίζουν ανακουφιστικής Ιατρικής, όπως οι καρκινοπαθείς.

7) Επένδυση στις πανεπιστημιακές σχολές επαγγελματιών υγείας (Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Ψυχολογίας κλπ.), με έμφαση στην ιατρική έρευνα.

8) Ανάπτυξη γηριατρικών υπηρεσιών υγείας και κοινοτικής νοσηλευτικής φροντίδας στο σπίτι.

9) Δημιουργία κινήτρων για απασχόληση στη δημόσια υγεία.

10) Παροχή κινήτρων σε γιατρούς για απασχόληση σε ιατρικά κέντρα στα ορεινά και στην ύπαιθρο.

11) Βελτίωση των Α’ Βοηθειών σε θέματα οργάνωσης, στελέχωσης, εξυπηρέτησης. Θέσπιση ειδικών κριτηρίων αναφορικά με τη στελέχωση και την υλικοτεχνική υποδομή για αύξηση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών.

12) Ρύθμιση τιμολόγησης στη φαρμακοβιομηχανία, με έμφαση στο περιθώριο κέρδους και το πλαφόν λιανικής τιμής.

#ΣυμμαχίαΠολιτών #Δωδεκάλογος #Προτάσεις #Διακυβέρνηση #Υγεία

0 views0 comments