Προσχέδιο έκθεσης Καλών Υπηρεσιών ΓΓ ΟΗΕΓιώργος Λιλλήκας

Το προσχέδιο της Έκθεσης για τις καλές υπηρεσίες του ΓΓ ΟΗΕ, όπως τουλάχιστον έχει παρουσιασθεί από τα ΜΜΕ, αποτελεί, δυστυχώς, αποτελεί καθρέφτη της αποτυχημένης πολιτικής των τελευταίων ετών τόσο για το Κυπριακό όσο και για σειρά άλλων θεμάτων. Το προσχέδιο της Έκθεσης, δυστυχώς, αντί να ασχοληθεί με την προσφορά και διάθεση των καλών υπηρεσιών που αφορούν αποκλειστικά την διαδικασία των διαπραγματεύσεων για την επίλυση του Κυπριακού ασχολείται με σειρά άλλων ζητημάτων.

Δυστυχώς, τα εδώ στελέχη της UNFICYP και οι λειτουργοί στο Τμήμα Ειρηνευτικών Επιχειρήσεων του ΟΗΕ στην Νέα Υόρκη αντί να καταπιαστούν με την ουσία των όρων εντολής της UNIFCYP ασχολούνται με θέματα πολιτικής και φτάνουν στο σημείο να αντιστρατεύονται διεθνές εθιμικό δίκαιο του ΟΗΕ όπως είναι η Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS). Αποτελεί άξιο απορίας γιατί ο διεθνής οργανισμός που προασπίζεται το διεθνές δίκαιο- και ειδικά σε ότι αφορά θέματα δικαίου της θάλασσας, αντί να επαινεί την Κυπριακή Δημοκρατία για το ότι στηρίζει όλες τις ενέργειες της στη βάση της UNCLOS προβάλει την αόριστη και μονομερή αντίληψη ότι η ΑΟΖ μας πιθανόν να αποτελέσει πεδίο έντασης περιορίζοντας το σε ζήτημα αμοιβαίας καχυποψίας και πηγής εντάσεων. Είναι εμφανές ότι έχουν παρεισφρήσει σκοπιμότητες στην Έκθεση που εκφεύγουν των όρων εντολής του Γ.Γ.

Δυστυχώς φτάσαμε στο σημείο αντί να στηλιτεύονται οι απειλές της Τουρκίας στην ΑΟΖ μας ο ΓΓ του ΟΗΕ έμμεσα να υιοθετεί την τουρκική προσέγγιση και επιχειρηματολογία.

Περαιτέρω, επιθυμώ να σχολιάσω τα πιο κάτω:

Ο ΓΓ ΟΗΕ, όπως ακριβώς είχαμε εκτιμήσει, θεωρεί ότι τα όσα συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν μέχρι στιγμής (βλ. οι γνωστές συγκλίσεις) μεταξύ του κ Αναστασιάδη και των ΤΚ συνομιλητών του αποτελούν κεκτημένο και ότι η συνέχεια θα είναι από εκεί που τελείωσε το Crans Montana. Ο ΓΓ ΟΗΕ, δυστυχώς, ενώ έχει άποψη για την ΑΟΖ της Κύπρου, δεν φαίνεται να προσφέρει οποιαδήποτε εκτίμηση για τις πρόσφατες αποφάσεις του ψευδοκράτους για φορολόγηση και επιβολή δασμών σε είδη πρώτης ανάγκης και περιορισμών σε εκπαίδευση για του εγκλωβισμένους μας.

Σε αυτό το σημείο επαναλαμβάνω την πρόταση μου για προώθηση επιβολής κυρώσεων και περιοριστικών μέτρων εντός της Ε.Ε. εναντίον των προσώπων που έλαβαν αυτή τη απόφαση. Το επόμενο στάδιο είναι η ετοιμασία και συγγραφή του προσχεδίου του Ψηφίσματος για την ανανέωση της UNFICYP από το Συμβούλιο Ασφαλείας εντός Ιανουαρίου. Για να γνωρίζουν οι πολίτες αναφέρω ότι αυτό το Ψήφισμα ετοιμάζεται από την Μόνιμη Αντιπροσωπεία του Ηνωμένου Βασιλείου. Αν το περιεχόμενο ή μέρος της Έκθεσης του ΓΓ ΟΗΕ εισαχθεί και σε Ψήφισμα του ΣΑ ΟΗΕ τότε θα δημιουργηθούν σειρά προβλημάτων για την Κυπριακή Δημοκρατία. Επί του πρακτέου επαναλαμβάνω την εισήγηση μου για σύγκλιση του Εθνικού Συμβουλίου με καθορισμένη ημερήσια διάταξη για συζήτηση α) της έκθεσης του ΓΓ ΟΗΕ και του Ψηφίσματος για ανανέωση της θητείας της UNFICYP και β) των εξελίξεων σε ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας και αντιμετώπισης των τουρκικών προκλήσεων.

Τέλος, σε περίπτωση εκλογής μου, πρόθεση μου είναι όπως η Κυπριακή Δημοκρατία προβεί και η ίδια σε αξιολόγηση της δράσης στελεχών της UNFICYP και ειδικά το κατά πόσο τα στελέχη της σέβονται την φιλοξενούσα χώρα και το κράτος στο οποίο είναι διαπιστευμένοι, δηλαδή την Κυπριακή Δημοκρατία. Πρόθεση μου είναι μέσα στο πρώτο εξάμηνο της διακυβέρνησης μου να ενημερώσω τον ΓΓ ΟΗΕ για ενδεχόμενες παραλείψεις ή άλλες ενέργειες στελεχών της UNFICYP που είναι εκτός του πλαισίου και των όρων εντολής της αποστολής και υποβολής προτάσεων για αποτελεσματικότερη εφαρμογή και εποπτεία των όρων εντολής της δύναμης.

Η Κυβέρνηση θα πρέπει με αποφασιστικότητα να απαιτήσει αφαίρεση των αρνητικών αναφορών από την τελική έκθεση.

#ΣυμμαχίαΠολιτών #Προσχέδιοέκθεσης #ΟΗΕ

0 views0 comments