Συνάντηση Γ. Λιλλήκα με ΣΕΚ


ΑΝΔΡΕΑΣ Φ. ΜΑΤΣΑΣ

Στο πλαίσιο των συναντήσεων της εκτελεστικής επιτροπής της ΣΕΚ με τους υποψηφίους Προέδρους της Δημοκρατίας είχαμε σήμερα μια χρήσιμη και εποικοδομητική συνάντηση με τον κ. Λιλλήκα και το επιτελείο του. Ανταλλάξαμε απόψεις όσον αφορά στην ανάγκη περαιτέρω ρύθμισης της αγοράς εργασίας και των εργασιακών σχέσεων, της ανάκαμψης του πλαισίου λειτουργίας της αγοράς εργασίας.

Συζητήσαμε θέματα που αφορούν τη φορολογική μεταρρύθμιση ως επιπρόσθετος ενισχυτικός παράγοντας στην προοπτική ανάκαμψης της οικονομίας. Θέσαμε επιτακτικά το θέμα της πλήρους εφαρμογής του ΓΕΣΥ και μια σειρά από ζητήματα που μέσα από την κοινή αντίληψη θεωρούμε ότι μπορούν να λειτουργήσουν υποστηρικτικά στη συλλογική προσπάθεια για να επέλθει μεγαλύτερη οικονομική, κοινωνική και εργασιακή ανάκαμψη για τον τόπο μας. Αναδείξαμε τον ρόλο που το συνδικαλιστικό κίνημα και η ΣΕΚ, μπορούμε να διαδραματίσουμε σε αυτή την προσπάθεια και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας ανεξαρτήτως αποτελέσματος έτσι ώστε να συνεχίσουμε τη συλλογική προσέγγιση των ζητημάτων που χρειάζεται να εφαρμοστούν και να προκύψουν στην προσπάθεια περαιτέρω ανάπτυξης και ανάκαμψης της οικονομίας. Εκ μέρους της εκτελεστικής επιτροπής της ΣΕΚ θέλω να ευχηθώ κάθε επιτυχία στον κ. Λιλλήκα και κάθε καλό στη συνέχεια.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΛΛΗΚΑΣ

Να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις έτσι ώστε ο παραγόμενος εθνικός πλούτος να κατανέμεται με δίκαιο τρόπο στην κοινωνία και στους εργαζόμενους έτσι ώστε η οικονομική ανάπτυξη να συνοδεύεται και με κοινωνική ευημερία.

Θέλω με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον Γενικό Γραμματέα και τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής της ΣΕΚ για την πρόσκληση και τη συνάντηση. Όπως είπε ο φίλος Γενικός Γραμματέας, όντως στα πλείστα θέματα που συζητήσαμε υπάρχει συναντίληψη. Βασική προτεραιότητα για μένα, είναι όχι απλά να καθιερώσουμε και να σταθεροποιήσουμε την οικονομική ανάπτυξη του τόπου με ψηλούς ρυθμούς για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας αλλά ταυτόχρονα να επαναφέρουμε το ρυθμιστικό ρόλο του κράτους στην αγορά, να ξεφύγουμε από τη λογική της απορρύθμισης, συνέπειες της οποίας πληρώνουμε σήμερα, να προστατεύσουμε τους εργαζόμενους και ιδιαίτερα τους νεοεισερχόμενους από την εκμετάλλευση που τυγχάνουν με εξευτελιστικούς μισθούς αλλά και τις δύσκολες συνθήκες εργασίας από ένα μέρος της εργοδοτικής πλευράς που εκμεταλλεύεται την οικονομική κρίση. Ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις έτσι ώστε ο παραγόμενος εθνικός πλούτος να κατανέμεται με δίκαιο τρόπο στην κοινωνία και στους εργαζόμενους ούτως ώστε η οικονομική ανάπτυξη να συνοδεύεται και με κοινωνική ευημερία.

Ζητήματα όπως είναι ο καθορισμός κατώτατου όριού μισθού, ο καθορισμός επαγγελματικών προσόντων, ζητήματα που αφορούν στην ενίσχυση των πολυμελών οικογενειών, στην ανατροπή της υπογεννητικότητας και στη στήριξη μιας πληθυσμιακής πολιτικής με κίνητρα, είναι ζητήματα στα οποία υπάρχει συναίνεση όπως επίσης και στα μεγάλα ζητήματα όπως είναι η εφαρμογή του μονοασφαλιστικού σχεδίου υγείας, όπου και η ΣΕΚ και εμείς συμφωνούμε ότι πρέπει όντως να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα, να προχωρήσουμε το ταχύτερο δυνατό στην υλοποίηση το ΓΕΣΥ έτσι ώστε να έχουν οι κύπριοι πολίτες αυτό που δικαιούνται και το οποίο πληρώνουν ήδη μέσω της φορολογίας τους, την καλύτερη δυνατή ποιότητα ιατροφαρμακευτικών υπηρεσιών, ανεξάρτητα της εισοδηματικής τους κατάστασης.

Θα συνεχίσουμε όπως είπε ο φίλος Γενικός Γραμματέας τον διάλογο και μετά τις Προεδρικές εκλογές . Το συνδικαλιστικό κίνημα της Κύπρου έχει αποδείξει σε πολύ δύσκολες συνθήκες και το 1974 και στην παρούσα οικονομική ύφεση ότι συμπεριφέρεται με υπευθυνότητα, σοβαρότητα και ότι παράγει και συμβάλει στην ευρύτερη κοινωνική ανάπτυξη, λειτουργώντας στο πλαίσιο του γενικότερου συμφέροντος. Και αυτό είναι προς τιμή του συνδικαλιστικού κινήματος και της ΣΕΚ.

#ΣυμμαχίαΠολιτών #ΣΕΚ #Μάτσας #Εργασία #Εργασιακέςσχέσεις

0 views0 comments