Σε τέτοιες κρίσιμες στιγμές απαιτείται εθνική ενότητα και συστράτευση για ανατροπή των τουρκικών σχεΚωνσταντίνος Ζένιος

Είναι επικίνδυνο για το Εθνικό μας θέμα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να προβαίνει σε δηλώσεις που μπορούν να παρερμηνευθούν είτε εντός είτε εκτός Κύπρου. Ο Πρόεδρος έπρεπε να διευκρινίσει εξ αρχής το γλωσσικό του ολίσθημα και όχι για δύο μέρες οι συνεργάτες του να προσπαθούν να το δικαιολογήσουν.

Το ζήτημα των υδρογονανθράκων είναι καθαρά κυριαρχικό δικαίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεν είναι δικοινοτικό ζήτημα και αυτό δεν πρέπει να αμφισβητείται από κανένα.

Σε μια χρονική στιγμή όπου η Τουρκία εντείνει τις προκλητικές τις ενέργειες εντός της Κυπριακής ΑΟΖ, αυτό το θέμα θα πρέπει να μείνει έξω από τις προεκλογικές αντιπαραθέσεις. Μπροστά στο εθνικό μας ζήτημα οφείλουμε όλοι να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να αφήσουμε μακριά τις αντιπαραθέσεις.

Καλούμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να καλέσει Εθνικό Συμβούλιο ώστε από κοινού να εξετάσουμε προληπτικά μέτρα αντίδρασης, με συγκεκριμένες ενέργειες και δράσεις που πρέπει άμεσα να αναληφθούν για να αναχαιτιστεί η νέα τουρκική προκλητικότητα κατά της Κυπριακής ΑΟΖ και οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν.

Σε τέτοιες κρίσιμες στιγμές απαιτείται εθνική ενότητα και συστράτευση για ανατροπή των τουρκικών σχεδιασμών.

#ΣυμμαχίαΠολιτών #Εθνικήενότητα #Τουρκία

3 views0 comments