Διορισμός ΔΣ ΓΕΣΥΓΕΣΥ

Χαιρετίζουμε το διορισμό του διοικητικού συμβουλίου του Ημικρατικού Οργανισμού για το ΓΕΣΥ. Πρόκειται για ένα ΔΣ που αποτελείται από τεχνοκράτες και γνώστες του αντικειμένου.

Ο διορισμός αποτελεί ένα σημαντικό βήμα ώστε να ακολουθηθούν τα χρονοδιαγράμματα για την πλήρη εφαρμογή του ΓΕΣΥ που αποτελεί για μας εθνικό στόχο και για τους πολίτες απόλυτη ανάγκη.

Αναμένουμε ότι σύντομα θα ακολουθήσει ο διορισμός του εκτελεστικού διευθυντή για να συσταθεί η διευθυντική ομάδα που θα υλοποιήσει την αυτονόμηση των κρατικών νοσηλευτηρίων.

Επείγει ταυτόχρονα να διαμορφωθεί ένα χρονοδιάγραμμα για την αναβάθμιση ή και επέκταση της υποδομής των κρατικών νοσηλευτηρίων και του εκσυγχρονισμού του τεχνολογικού εξοπλισμού έτσι ώστε να μπορούν τα κρατικά μας νοσηλευτήρια με την εφαρμογή του ΓΕΣΥ να ανταποκριθούν με επιτυχία σε έναν υγιή ανταγωνισμό με τον ιδιωτικό τομέα.

Για την αναβάθμιση και τον τεχνολογικό εξοπλισμό καθώς και τη στελέχωση των κρατικών νοσηλευτηρίων θα πρέπει να καταρτιστεί τριετές χρονοδιάγραμμα με συγκεκριμένους προϋπολογισμούς ανά έτος, εγκεκριμένους από το Υπουργικό Συμβούλιο και τη Βουλή.

Για αυτό και όσον μας αφορά , όπως μέχρι σήμερα συνεργαστήκαμε με τον Υπ. Υγείας θα το πράξουμε και τώρα σε μια προσπάθεια να βοηθήσουμε, να συμβάλλουμε στο να διαμορφωθεί ένα χρονοδιάγραμμά που θα οδηγήσει στην επίλυση όλων αυτών των προβλημάτων, έτσι ώστε να είναι έτοιμα τα κρατικά νοσηλευτήρια αλλά και ταυτόχρονα και κυρίως να μπορούν οι ασθενείς να εξυπηρετούνται σε σύντομο χρόνο για έχουν την καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών που το δικαιούνται.

#ΣυμμαχίαΠολιτών #ΓΕΣΥ

3 views0 comments