Κάρτα ΦιλάθλουΑνδρέας Θεμιστοκλέους

Το συγκεκριμένο μέτρο αποτελεί μέρος της υφιστάμενης Νομοθεσίας Περί της Πρόληψης και Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους, το οποίο πλειστάκις έχουμε χαρακτηρίσει, συνολικά, ως ελλιπές και αναποτελεσματικό.

Η κάρτα φιλάθλου, που ως μέτρο έχει ήδη τύχει αρνητικής γνωμάτευσης από την Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, είναι μια εφεύρεση του Υπουργού κ. Ιωνά Νικολάου, η οποία σήμερα δεν υφίσταται σε κανένα αθλητικά εξελιγμένο κράτος και ούτε μπορεί αποσπασματικά να επιφέρει θετικά αποτελέσματα στην καταπολέμηση της παραβατικότητας στους αθλητικούς χώρους.

Επαναλαμβάνουμε την αντίθεση μας και τοποθετούμαστε κατά της κάρτας φιλάθλου. Αντ’ αυτού, προτείνουμε την αξιοποίηση της πολιτικής ταυτότητας, η οποία θα αναγράφεται ηλεκτρονικά στο εισιτήριο, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα είναι διαθέσιμη για χρήση ή/και εκμετάλλευση από οποιοδήποτε, πλην του ιδίου του κεντρικού κράτους.

Προτού προχωρήσουμε όμως με μέτρα ταυτοποίησης, θα πρέπει να διορθώσουμε πολλά κακώς κείμενα στον ίδιο το Νόμο, στην εφαρμογή και λειτουργία του, καθώς και στην εκπαίδευση και ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού που αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο επίτευξης των στόχων του Νόμου (βλέπε Αστυνομία, επιτηρητές, υπεύθυνους ασφάλειας).

Η κάρτα φιλάθλου είναι καταχρηστικό και αχρείαστο εργαλείο και ενημερώνουμε τους φιλάθλους ότι η διακυβέρνηση Γιώργου Λιλλήκα θα προχωρήσει σε πολλά, πιο ποιοτικά και πιο αποτελεσματικά μέτρα καταπολέμησης της παραβατικότητας σε αθλητικούς χώρους και όχι στην κάρτα φιλάθλου.

#ΣυμμαχίαΠολιτών #Βίασταγήπεδα #Κάρταφιλάθλου

3 views0 comments