Προτάσεις ανέλιξης της γυναίκαςΓιώργος Λιλλήκας

Με αφορμή τη συνάντηση που είχαμε με το Κυπριακό Λόμπυ Γυναικών ανακοινώνουμε σήμερα τις Προτάσεις μας για την ανέλιξη της Κύπριας γυναίκας.

Η Κύπρια γυναίκα με τους πολλαπλούς ρόλους, την μόρφωση, εξυπνάδα και τις ικανότητες της, αποτελεί τον βασικότερο πυλώνα της κοινωνικής συνοχής και ανάπτυξης. Έχει δικαίωμα στη συμμετοχή και ανέλιξη τόσο στον πολιτικό όσο και στον επαγγελματικό και κοινωνικό στίβο.

Η ισότητα των δυο φύλων πρέπει να μεταφραστεί σε ισότητα ευκαιριών στη βάση της αξιοκρατίας. Πραγματικές ευκαιρίες στις γυναίκες θα δοθούν μέσα από την ολοκληρωμένη πολιτική η οποία θα δημιουργεί τις αναγκαίες προϋποθέσεις.

1. Παιδεία

Διαμόρφωση Παιδείας που προάγει την αρχή της ισότητας των δυο φύλων από την προδημοτική μέχρι το Λύκειο.

2. Ινστιτούτο ισότιμης συμμετοχής

Σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια της χώρας, ανάπτυξη ειδικού προγράμματος καλλιέργειας του ενδιαφέροντος στην πολιτική και κοινωνική συμμετοχή και καλλιέργεια δεξιοτήτων για την ανάληψη ηγετικών θέσεων. Το πρόγραμμα θα απευθύνεται σε νέες ηλικίας 16 έως 30 χρονών.

3. Ποσόστωση

• Ισότιμη συμμετοχή στο Υπουργικό Συμβούλιο.

• Ποσόστωση 35% εκπροσώπησης σε ψηφοδέλτια για τις βουλευτικές και Δημοτικές εκλογές.

• Ποσόστωση 35% στα Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών εισαγμένων στο Χρηματιστήριο.

4.Υποδομές διευκόλυνσης της γυναίκας

Πενταετής σχεδιασμός για τη δημιουργία εγκαταστάσεων και υποδομών οι οποίες θα δώσουν τον αναγκαίο ελεύθερο χρόνο στην εργαζόμενη γυναίκα.

Τέτοιες υποδομές είναι:

• Tο υποχρεωτικό ολοήμερο σχολείο

• H δημιουργία νηπιαγωγείων και βρεφοκομικών σταθμών στους χώρους εργασίας ή κοντά στους χώρους εργασίας.

• Άδεια μητρότητας και πατρότητας δύο ετών

5. Επίτροπος δικαιωμάτων της Γυναίκας

Η Επίτροπος θα έχει την ευθύνη της διαβούλευσης, της διαμόρφωσης και υποβολής στο Υπουργικό Συμβούλιο ολοκληρωμένης πολιτικής για προαγωγή της γυναικείας ανέλιξης. Παρακολούθηση και συντονισμός υλοποίησης της πολιτικής.

6. Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Στήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας και αύξηση του σχετικού κονδυλίου

#ΣυμμαχίαΠολιτών #Ανέλιξη #Γυναίκα

0 views0 comments