Προτάσεις για την οδική ασφάλειαΓιώργος Λιλλήκας

Το πρόβλημα

Στην Κύπρο τα τροχαία δυστυχήματα, είναι ανάμεσα στις πρώτες αιτίες θανάτου. Από αυτή τη διαπίστωση είναι πολύ εύκολο να συμπεράνει κάνεις, πόσο κρίμα είναι να χάνονται άδικα ζωές και να βυθίζονται οικογένειες στο πένθος και στον πόνο. Ταυτόχρονα, τα δυστυχήματα συνεπάγονται τεράστιο οικονομικό κόστος για τον τόπο μας. Κατά τη δική μου άποψη είναι υποχρέωση ενός ευνομούμενου κράτους να δημιουργήσει τις αναγκαίες συνθήκες και προϋποθέσεις για την οδική ασφάλεια των πολιτών.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, η Κύπρος κατείχε τη 10η θέση στα θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα σε αναλογία πληθυσμού ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό δυστυχημάτων οφείλεται στον ανθρώπινο παράγοντα, με αποτέλεσμα αδίκως να χάνονται ετησίως ανθρώπινες ζωές, ιδιαίτερα νεαρών ανθρώπων.

Σημειώνουμε ότι απουσιάζει από τη χώρα μας μια ολοκληρωμένη στρατηγική εκμάθησης, επιμόρφωσης και αναβάθμισης των ικανοτήτων οδήγησης, ειδικά στη νεαρή και την τρίτη ηλικία.

Στα προβλήματα συντείνει το ελλιπές οδικό δίκτυο, που δυστυχώς δεν μπορεί εύκολα να αλλάξει στην ολότητα του, καθώς και η κουλτούρα που προκύπτει μέσα από μια παιδεία, που απέτυχε να ανατρέψει την ανυπομονησία των οδηγών, που δεν καλλιέργησε τον σεβασμό προς τους πεζούς, τους ποδηλάτες, τους μοτοσικλετιστές καθώς και την πλήρη συμμόρφωση με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Όλα αυτά σε μια χώρα όπου η απουσία αποτελεσματικού συστήματος δημοσίων μέσων μαζικής μεταφοράς, το αυτοκίνητο αποτελεί το κύριο μέσω διακίνησης.

Το όραμα μας

Θεωρώ ότι είναι ευθύνη ενός ευνομούμενου κράτους να διαμορφώσει τις αναγκαίες συνθήκες και προϋποθέσεις για την οδική ασφάλεια των πολιτών του.

Προσδοκούμε να εισαγάγουμε πρακτικές που να εκπαιδεύουν και να επιμορφώνουν τον πληθυσμό της χώρας στη σωστή οδήγηση, με πλήρη σεβασμό και συμμόρφωση στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Προσδοκούμε να βελτιώσουμε την παιδεία και την κουλτούρα των οδηγών μας και να αναβαθμίσουμε την οδική τους συνείδηση.

Προσβλέπουμε στη δημιουργία οργανωμένων χώρων άσκησης μηχανοκίνητου αθλητισμού και μηχανοκίνητης ψυχαγωγίας. Σκοπεύουμε να αναβαθμίσουμε το οδικό δίκτυο όπου αυτό είναι εφικτό, αξιοποιώντας έξυπνες τεχνολογίες και προσφέροντας πληροφόρηση και λύσεις στα προβλήματα των οδηγών, καθώς και έξυπνα μέτρα πάταξης κακών οδικών συμπεριφορών αλλά και επιβράβευσης των καλών οδηγών.

Όλα τα πιο πάνω αποσκοπούν στη δημιουργία ασφαλέστερου οδικού δικτύου, μείωση των θανατηφόρων δυστυχημάτων και αύξηση της ποιότητας ζωής των πολιτών μας.

Προτεινόμενα Μέτρα

 1. Απόκτηση οδικής συνείδησης, μέσω διαφώτισης με εκστρατείες στα ΜΜΕ και ειδικά της νεολαίας με μάθημα οδικής συμπεριφοράς στη μέση εκπαίδευση.

 2. Καθορισμός κατώτατου αριθμού μαθημάτων για νέους οδηγούς και κατάργηση της μαθητικής άδειας. Η απόκτηση κανονικής άδειας να επιτρέπεται με τη συμπλήρωση του 17ου έτους ηλικίας.

 3. Οι νέοι οδηγοί να έχουν κανονική άδεια υπό δοκιμασία και να επιβραβεύονται αναλόγως της οδικής επάρκειας τους εντός διαστήματος, όχι λιγότερου του ενός έτους. Σε περίπτωση αποτυχίας η δοκιμαστική περίοδος να παρατείνεται.

 4. Δημιουργία διαβαθμίσεων στην άδεια οδήγησης, τουλάχιστον πέντε επιπέδων, που να υποδεικνύει και το επίπεδο εκάστου οδηγού.

 5. Η εκπαίδευση των στρατιωτών μας στα μεγάλα και βαρέα οχήματα, να γίνεται από επαγγελματίες εκπαιδευτές οδηγών.

 6. Θέσπιση αυστηρότερων μέτρων ελέγχου και παρακολούθησης των αδειοδοτημένων σχολών οδήγησης, που να συμπεριλαμβάνει την αξιολόγηση των οδηγών που πέρασαν από εκάστη σχολή.

 7. Θέσπιση αυστηρότερων μέτρων ελέγχου και παρακολούθησης των εξεταστών, καθώς και της ίδιας της εξεταστικής δοκιμασίας.

 8. Στην άδεια οδήγησης να αναγράφεται τόσο το όνομα του εξεταστή όσο και της σχολής οδηγών. Έτσι θα μπορεί να γίνεται έλεγχος για την καταλληλότητα τόσο των εξεταστών όσο και των σχολών οδηγών.

 9. Κάθε οδηγός πρέπει να ανανεώνει την άδεια του με εξέταση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και εξέταση οδήγησης κάθε 10 χρόνια.

 10. Βελτίωση του οδικού φωτισμού και της σηματοδότησης σε παγκύπρια βάση.

 11. Αναγκαστική επανεξέταση άδειας οδηγού για όσους περνούν το70ον έτος ηλικίας, το οποίο να συνδυάζεται με ιατρική βεβαίωση υγείας και οφθαλμολογική εξέταση. Η επανεξέταση σε άτομα τρίτης ηλικίας να ισχύει ανά διετία.

 12. Αυστηρός έλεγχος συμμόρφωσης στις παρούσες πρόνοιες του Νόμου, όσο αφορά τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης, που θα πρέπει να τυγχάνουν επανεκτίμησης και επανέκδοσης ανά τριετία.

 13. Η άδεια οδήγησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση να ισχύει μόνο εφόσον ο κάτοχος της περάσει από τη διαδικασία που περνούν οι αρχάριοι οδηγοί, κατά το ήμισυ.

 14. Οι κάτοχοι άδειας οδήγησης από τρίτες χώρες να πρέπει να περάσουν την ίδια και πλήρη διαδικασία, όπως και οι Κύπριοι αρχάριοι οδηγοί.

 15. Πλήρης αξιοποίηση καμερών στους δρόμους και στα φώτα τροχαίας.

 16. Οι οδηγοί που προκαλούν δυστυχήματα να υποχρεώνονται να περάσουν από αριθμό επιμορφωτικών μαθημάτων και η άδεια τους να υποβιβάζεται σε άδεια υπό δοκιμασία.

 17. Δημιουργία πίστας για μηχανοκίνητα αθλήματα σε όλες τις επαρχίες. Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι νέοι μας θα μπορούν να εκπαιδεύονται από επαγγελματίες οδηγούς αλλά και θα μπορούν να ασκούνται στην ταχύτητα ή άλλες τεχνικές οδήγησης σε συνθήκες ασφάλειας, τόσο για τους ίδιους όσο και για τους άλλους συνανθρώπους τους.

Παροχή κινήτρων

 1. Μείωση τελών άδειας κυκλοφορίας ανάλογα με τη διαβάθμιση της άδειας οδηγού.

 2. Μείωση τελών εγγραφής αυτοκινήτου ανάλογα με τη διαβάθμιση της άδειας οδηγού.

 3. Δημιουργία κινήτρων σε συνεργασία με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ασφαλιστικών Εταιριών, ανάλογα με τη διαβάθμιση της άδειας οδηγού.

Η Πρόταση μας ετοιμάστηκε σε συνεργασία με ειδικούς επί του θέματος.

#ΣυμμαχίαΠολιτών #Οδικήασφάλεια #20προτάσεις #Προτάσεις #Ζωές

1 view0 comments