Συμφωνία East MedΦυσικό αέριο

Οι περιφερειακές συνεργασίες είναι χρήσιμες και ωφέλιμες για τον τόπο, αλλά μια συνεργασία θα πρέπει να έχει ουσιαστικό περιεχόμενο και κοινά projects για να θεωρείται ενεργή.

Κάτω από αυτή την προϋπόθεση χαιρετίζουμε και τη συμφωνία για τον Εast Med, όμως η συμφωνία αυτή δεν πρέπει να αποκλείει την δημιουργία χερσαίου τερματικού υγροποίησης στην Κύπρο κάτι το οποίο προκρίνουν πλέον και εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Κυπριακή ΑΟΖ.

Το τερματικό υγροποίησης ήταν ανέκαθεν ο στρατηγικός στόχος της Κυπριακής Δημοκρατίας όπως αυτή η Στρατηγική ξεκίνησε να σχεδιάζεται και να εφαρμόζεται επί θητείας του Γιώργου Λιλλήκα στο Υπουργείο Εμπορίου.

Το Θέμα του Φυσικού Αερίου αποτελεί μείζον εθνικό θέμα. Στην πορεία υπήρξαν και σωστοί χειρισμοί αλλά και σοβαρές καθυστερήσεις.

Ο Νίκος Αναστασιάδης αυτοπαγιδεύθηκε και καθυστέρησε στην διαδικασία ενώ άφησε να διαφανεί ότι συνδέει το θέμα και με την επίλυση του Κυπριακού. Σταύρος Μαλάς και Νικόλας Παπαδόπουλος δεν έχουν ούτε την εμπειρία ούτε την γνώση για να διαχειριστούν αυτό το Εθνικό θέμα.

Ο μόνος που έχει την αποδεδειγμένη εμπειρία, την γνώση και τα διεθνή ερείσματα για να εφαρμόσει την στρατηγική είναι ο Γιώργος Λιλλήκας ο οποίος άλλωστε την σχεδίασε και ξεκίνησε να την υλοποιεί.

#ΣυμμαχίαΠολιτών #Φυσικόαέριο #EastMed

1 view0 comments