Δεν αποδεχόμαστε ιδιωτικοποίηση των Ημικρατικών Οργανισμών


Στο διάλογο μας με τη διεύθυνση αλλά και τους λειτουργούς της Αρχής τηλεπικοινωνιών Κύπρου, καταθέσαμε την Πρόταση μας για τον εκσυγχρονισμό των Ημικρατικών Οργανισμών έτσι ώστε να μπορέσουν να πετύχουν σε ένα υγιές ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Οι Ημικρατικοί οργανισμοί έχουν προσφέρει πάρα πολλά στην κυπριακή οικονομία και κοινωνία και για αυτό θα πρέπει να διατηρήσουν το καθεστώς του Ημικρατικού υπό την έννοια της ιδιοκτησίας.

Δική μας Πρόταση είναι όπως μείνουν τα κόμματα έξω από τα διοικητικά συμβούλια και τερματιστεί αυτή η κομματοκρατία η οποία εξυπηρετεί κομματικά συμφέροντα αλλά σίγουρα όχι τα συμφέροντα των Ημικρατικών Οργανισμών και της κυπριακής οικονομίας. Θα πρέπει με νομοθεσία να καθοριστούν επακριβώς τα προσόντα που πρέπει να πληροί κάποιος για να συμμετέχει στο Δ.Σ ενός Ημικρατικού Οργανισμού. Αυτά τα προσόντα θα πρέπει να έχουν σχέση με τον τομέα δραστηριοποίησης κάθε Ημικρατικού Οργανισμού.

Παράλληλα θα πρέπει να αλλάξει ο τρόπος διορισμού των Ημικρατικών Οργανισμών και θα πρέπει να συσταθεί μια ανεξάρτητη αρχή στην οποία θα μπορούν να αποτείνονται όσοι πληρούν τα κριτήρια και τα προσόντα. Εν συνεχεία αυτή η ανεξάρτητη αρχή θα καταθέτει στο Υπουργικό Συμβούλιο έναν τελικό κατάλογο από τον οποίο θα γίνεται η επιλογή.

Προτείνουμε την εισαγωγή στρατηγικού επενδυτή στους Ημικρατικούς οργανισμούς ο οποίος θα πάρει ένα ποσοστό γύρω στο 25% και ο οποίος θα πρέπει να είναι ένας Οργανισμός που δραστηριοποιείται σε τομείς παρόμοιους με αυτούς του Ημικρατικού. Με αυτό τον τρόπο θα μπορέσει να προσθέσει νέα τεχνογνωσία και τεχνολογία. Ο στρατηγικός επενδυτής θα πρέπει να αναλάβει και τη διοίκηση των Ημικρατικών Οργανσιμών για να τερματιστεί οριστικά η όποια μορφή κομματικής παρέμβασης στη διοίκηση.

Ταυτόχρονα θα πρέπει να εισαχθεί η Αρχή της Προσωπικής Αστικής Ευθύνης για όσους θα μετέχουν στο Δ.Σ ή θα κατέχουν διευθυντικές θέσεις και θα παίρνουν αποφάσεις που επηρεάζουν τα οικονομικά των Οργανισμών αλλά και το κόστος που καλείται να πληρώνει ο πολίτης που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες των Ημικρατικών Οργανισμών.

Αυτή είναι η Πρόταση μας και με κανένα τρόπο δεν πρόκειται να αποδεχτούμε την ιδιωτικοποίηση των Ημικρατικών Οργανισμών.

#ΣυμμαχίαΠολιτών #ΗμικρατικοίΟργανισμοί #CYTA

1 view0 comments